Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Na investice do středních a vyšších odborných škol v kraji lze získat až 166 milionu z evropských dotací

15 projektových záměrů středních a vyšších odborných škol na Vysočině v celkovém objemu 166 milionů korun může být v následujícím programovém období 2021–2027 podpořeno z Integrovaného regionálního operačního programu. Z toho pět investičních projektů plánují realizovat školy zřizované Krajem Vysočina. „Už v roce 2020 jsme prověřili absorpční kapacitu všech středních škol v regionu na nové programové období a sesbírali celkem 44 projektů ve výši jedné miliardy korun. Postupně po dalších aktualizacích, mimo jiné v souvislosti s rostoucími cenami stavebních materiálů, zůstalo na seznamu 19 záměrů za 275 milionů korun. Následně byly všechny projekty obodovány podle stanovených kritérií a Regionální stálá konference schválila konečný seznam 15 projektů,“ říká krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala a zároveň doplňuje, že o dotace z IROP může žádat i dalších pět projektů škol v oblasti speciálního vzdělávání.
 

 
 

„Krajské školy připravily projekty, které vyřeší nedostatečné prostorové kapacity pro výuku, zlepší technologické vybavení odborných dílen nebo umožní vybudování nových laboratoří, ať už pro technické nebo jazykové vzdělávání,“ popisuje krajský radní Jan Břížďala.


1. Gymnázium Žďár nad Sázavou
Ve fázi studie a statistického posouzení stavby je projekt vybudování víceúčelového sálu s kapacitou 100 lidí, který bude využíván pro prezentaci výstupů z laboratorních prací, k popularizaci vědy, pro organizaci soutěží a prezentaci středoškolské odborné činnosti atd. Dále chce škola zřídit technicko-kybernetickou laboratoř pro výuku odborného software, robotiku a 3D tisk a také temnou laboratoř pro výuku optiky

2. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Gymnázium v Novém Městě na Moravě plánuje  vytvořit novou polytechnickou dílnu, jejímž základem bude IoT a robotická dílna pro výuku informatiky. Zatraktivnit výuku a přizpůsobit ji moderním trendům by měla také laboratoř 3D tisku, jazyková laboratoř a multimediální dílna s AV vybavením. Projekt je zatím ve studii záměru.

3. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Třebíčská střední škola připravila na svém pracovišti v Sirotčí ulici velkou rekonstrukci gastronomické učebny. Základem budou tři varná centra po šesti pracovištích, doplněná moderními technologiemi, tak aby žáci v průběhu studia získali maximum klíčových kompetencí v gastro oborech. Škola už zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

4. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Projektový záměr předpokládá vybudování přístavby dílny v areálu Poštovní v Ledči nad Sázavou. Do nových odpovídajících prostor budou umístěny čtyři CNC centra, zároveň s přístavbou dílen bude řešena i celková výměna konstrukce zastřešení včetně krytiny na stávajícím objektu.

5. Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
Investiční záměr zahrnuje budoucí využití a materiálové a technologické vybavení dosud nevyužívaných podkrovních prostor, které vznikly po rekonstrukci střechy v roce 2002. Vznikne zde velkokapacitní multimediální učebna výpočetní techniky pro výuku polytechnických oborů, přírodních věd, cizích jazyků i pro dálkové vzdělávání. Učebnu bude možné variabilně rozdělit na čtyři menší výukové prostory. Důraz bude kladen na výuku odborných předmětů s důrazem na nové technologie, jako jsou virtuální realita nebo projektování metodou BIM. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení.


Finanční obálka pro Kraj Vysočina, tedy alokace prostředků z IROP do oblasti středního školství, byla stanovena ve výši 128 milionů korun, do seznamu se mohly dostat projekty středních škol bez ohledu na zřizovatele v celkovém objemu, který odpovídá 1,3 násobku této částky, tedy za 166 milionů korun. Nezbytnou podmínkou pro zařazení investičního záměru na seznam projektů, které mohou být podpořeny z IROP byl soulad s Regionálním akčním plánem, což je strategický dokument na úrovni kraje, který obsahuje aktivity a cíle pro naplňování priorit a opatření operačních programů.


Rada Kraje vysočina už na konci srpna rozhodla o zařazení pěti výše uvedených investičních záměrů svých škol do zásobníku akcí a uložila pokračovat v projektové přípravě a přípravě konkrétních žádostí do výzev IROP, která by měly být vyhlášeny na konci října letošního roku. Přípravě projektů krajských středních škol dalo včera „zelenou“ i  zastupitelstvo kraje, když schválilo převod prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 11,1 milionu korun na pokrytí nákladů spojených s projektovou přípravou. • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.9.2022 / 14.9.2022

Počet návštěv: 538
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies