Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace šetří energiemi. Své úsilí i úspory chtějí v příštích letech znásobit

Kraj Vysočina je od roku 2019 držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 50001:2018 Systémy managementu hospodaření s energií. V souladu s požadavky kladenými touto certifikací se dlouhodobě zaměřuje na realizaci investičních i měkkých opatření s cílem snižování spotřeb energií na majetku kraje, který v současnosti čítá přes 800 budov využívaných krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. „Snižování spotřeb energií je v současné době vysoce aktuálním tématem nejen z pohledu ochrany životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů, ale především z důvodu stávajících a budoucích cen energií,“ připomíná hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
 

 
 

V loňském roce Kraj Vysočina za elektřinu a plyn v součtu zaplatil přibližně 165 milionů korun. Za letošek očekává při stejné roční spotřebě nárůst platby na téměř 500 milionů korun a v příštím roce by se tato částka mohla až ztrojnásobit. Energie tak budou v příštích letech jednou ze zásadních položek rozpočtu kraje, je proto nezbytné se ještě důsledněji zaměřit na snižování spotřeb, a to cestou jak investičních opatření, tak opatření měkkých a provozních.

 

V rámci naplňování energetické politiky a každoročně nastavovaného akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií Kraj Vysočina již řadu let realizuje investiční projekty, jejichž cílem je optimalizace a snižování energetické náročnosti objektů v majetku kraje – škol, nemocnic, budov zařízení sociální péče, zdravotnické záchranné služby a dalších.

 

Z nejvýznamnějších investičních akcí v minulém roce lze uvést snížení energetické náročnosti v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě u budovy lékárny, stravovacího provozu a radiologie, ODN 1, ODN 2, 3 a ředitelství a dále u horní a dolní haly dílen ve Velkém Meziříčí Hotelové školy Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí. Během léta dojde ke kolaudaci zateplení objektů administrativy a stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč. Ještě letos by měly být zahájeny stavební práce na energeticky úsporné rekonstrukci objektu „A“ SPŠ a SOU Pelhřimov v ulici Křemešnická, dílen SPŠ Třebíč v ulici Žďárského a v příštím roce na objektu dílen v Kamenici nad Lipou pod SPŠ a SOU Pelhřimov. Další investiční projekty úspor energií kraj připravuje.

 

Mezi aktuálně řešenými kroky ve vazbě na zdražování cen elektřiny a plynu nabývá na významu také využívání obnovitelných zdrojů energií. Obnovitelné zdroje jsou jedním ze směrů, v nichž vedení kraje spatřuje významný potenciál snižování spotřeb energií. V současnosti Kraj Vysočina plánuje například osazení fotovoltaických panelů v areálech krajských nemocnic v Novém Městě na Moravě a v Třebíči, pro tato opatření již byly vypracovány studie a rozběhne se projektová příprava.


„Energetická opatření ve formě osazování fotovoltaických panelů přicházejí v úvahu v prvním kroku u těch organizací, kde se spotřeba energií pohybuje nad 100 MWh. V případě vybraných krajských nemocnic by podle předběžných propočtů mohla vlastní výroba energií pokrýt až 30 % běžné spotřeby energie,“ upřesňuje náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová a dodává: „V reakci na zvyšující se ceny energií nabádá vedení kraje k efektivnímu využívání energií a hledání úspor také v rámci běžného provozu budov krajského úřadu i krajských příspěvkových organizací. Týká se to především regulace vytápění budov, ohřevu a cirkulace teplé vody, větrání nebo osvětlení, ale i práce s uživateli budov a osvojení správných, úsporných návyků při nakládání s energiemi. I v této oblasti chce kraj jít příkladem.“

 

„V rámci krajského úřadu budeme důsledně dodržovat regulaci teplot v kancelářích a na chodbách při zimním vytápění. Bedlivěji chceme dohlížet na cirkulaci teplé vody, větrání nebo využívání varných konvic. Docílení úspor bude individuální, ale domnívám se, že 5 % je přiměřená úspora,“ uvádí ředitel úřadu Zdeněk Kadlec s tím, že příspěvkovým organizacím kraj v této oblasti nabídne metodickou pomoc.

 

„Uvědomělé a šetrné nakládání s energiemi představuje soubor principů a návyků, jejichž důsledným uplatňováním lze docílit rychlých i poměrně výrazných úspor i bez nákladných investičních opatření – tedy principů, jejichž zavedení a dodržování lze doporučit nejen v provozu krajského úřadu a našich příspěvkových organizací, ale také v domácnostech každého z nás,“ uzavřel Vítězslav Schrek.

 

 • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.7.2022 / 20.7.2022

Počet návštěv: 594
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies