Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Vysočina upravuje postup uzavírání přistoupení k rámcové smlouvě při ubytování ukrajinských válečných uprchlíků

Od 10. 6. 2022 dochází k úpravě podmínek realizace tzv. přistoupení k rámcové smlouvě, prostřednictvím které Kraj Vysočina operativně řešil mimo jiné kompenzaci za ubytování ukrajinských válečných uprchlíků majitelům komerčních ubytovacích zařízení, městům i organizacím.
 

 
 

Nadále platí, že majitelé objektů mohou nabízet prostřednictvím registrace na webovém portále kapacity.kr-vysocina.cz VOLNÉ ubytovací kapacity. Nelze odhadnout, jak se bude válečný konflikt v dalším období vyvíjet a jaká bude aktuální poptávka po ubytování ukrajinských uprchlíků v našem regionu. Ze statistik však jednoznačně vyplývá, že příliv válečných uprchlíků se postupně snižuje.

 

Primárním účelem rámcových smluv bylo zajištění volných ubytovacích kapacit v kraji s tím, že v období prvních dvou měsíců byla při kompenzacích zohledňována dosavadní kapacita ubytovatelů již dříve obsazená ukrajinskými válečnými uprchlíky. Nyní už nebude brán zřetel na ubytování ukrajinských válečných uprchlíků bez předchozí výzvy KACPU pro Kraj Vysočina k zajištění ubytování

 

Nové přistoupení ubytovatele k rámcové smlouvě bude administrováno až v okamžiku, kdy si regionální pracoviště KACPU tuto kapacitu samo vyžádá k naplnění. Zaregistrovaný ubytovatel bude v ten moment osloven s ověřením aktuální volné kapacity a bude seznámen s postupem vlastního přistoupení k rámcové smlouvě.

Kraj Vysočina touto úpravou reaguje i na četné výzvy majitelů zesmluvněných objektů, aby byly tyto naplněny, neboť jsou z důvodu zesmluvnění blokovány, nevyužity a majitelé tak mohou potenciálně přicházet o příjmy z běžného turistického ruchu.

Úprava systému uzavírání smluv je dále vyvolána potřebou zajistit ubytování ukrajinských válečných uprchlíků na základě skutečných aktuálně oprávněných potřeb, snižuje administrativní zátěž pro ubytovatele a omezuje prostor pro případné zneužívání systému a neefektivní vynakládání veřejných prostředků.

Údaje ubytovaných osob musí být v souladu se záznamy v databázi HZS ČR HUMPO, veškeré změny je třeba neprodleně hlásit přes e-mail: kacpu@jik.izscr.cz. Kompenzační příspěvky lze žádat jen za ubytování válečných uprchlíků, kteří mají ubytování prokazatelně přiděleno prostřednictvím KACPU a požívají status dočasné ochrany.   

Kraj Vysočina hradí ubytování z vlastních prostředků a nárokuje si vyplacenou částku za ubytování po státu, je proto nutné ošetřit všechna rizika, která by mohla vést ke zpochybnění výplaty kompenzací – kraji i ubytovatelům.

 

Odkaz na podobu víza, které je vydáváno ukrajinským občanům s dočasnou ochranou: https://www.mvcr.cz/soubor/pobyt-ukrajinskych-obcanu-s-docasnou-ochranou-specialnim-vizem-a-jejich-pristup-na-trh-prace.aspx

 

Poznámka: KACPU pro Kraj Vysočina nyní využívá pro ubytování ukrajinských válečných uprchlíků kapacity, které byly dosud zaregistrovány do rezervačního systému. Jsou prozatím dostatečné.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2022 / 9.6.2022

Počet návštěv: 1510
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies