Cesta: Titulní stránka > Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Konference „Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2022“

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 se uskutečnil další ročník tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky. Konference se zaměřila na ucelené představení dotačních programů, které Kraj Vysočina bude na rok 2022 vyhlašovat pod hlavičkou Fondu Vysočiny, a nabídla zájemcům o dotaci možnost konzultací jejich rozvojových záměrů.
 

 
 

Kraj Vysočina ze svého rozpočtu každoročně vynakládá významné finanční prostředky, kterými podporuje projekty k řešení rozvojových potřeb regionu. „Na rok 2022 krajské zastupitelstvo pro systémové dotační nástroje Fondu Vysočiny schválilo částku ve výši 330 milionů korun, kterou rozdělí mezi celkem 37 programů. To je o 66 milionů korun a 8 programů více než letos,“ vyzdvihla náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Konference „Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2022“ přinesla ucelený přehled všech dotačních programů Fondu Vysočiny na rok 2022. Z celkového počtu 37 programů jich 16 již bylo vyhlášeno na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje, jedná se zejména o programy z oblasti školství, sportu, sociálních věcí nebo kultury a také o obcemi hojně využívaný investiční program Obnova venkova Vysočiny. Ostatní programy budou vyhlašovány postupně v průběhu příštího roku.

V rámci programu konference dále zazněly i praktické informace týkající se předkládání žádostí o podporu a závěrečného vyúčtování projektů a příklady nejčastějších pochybení, jichž se žadatelé a příjemci dopouštějí, vč. doporučení, jak se chyb vyvarovat. V závěrečné části konference měli zájemci o dotaci možnost klást dotazy a konzultovat své záměry s garanty jednotlivých programů.

Programy pod hlavičkou Fondu Vysočiny dlouhodobě představují významnou systémovou rozvojovou pomoc nejen obcím, ale i mnoha dalším subjektům v regionu. „Velmi mne těší setrvalý zájem žadatelů o krajské dotační programy a cením si úsilí, s jakým naši partneři i v této nelehké době připravují a realizují rozvojové projekty v řadě různých oblastí,“ shrnula průběh konference Hana Hajnová. „Všem regionálním partnerům proto přeji mnoho úspěšně podaných žádostí a především hladkou a bezproblémovou realizaci jejich projektů,“ vzkázala Hana Hajnová.

Konference „Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2022“ se zúčastnila více než stovka zástupců obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů, místních akčních skupin, škol a neziskových organizací působících na Vysočině.

 

Programy Fondu Vysočiny na rok 2022

Název programu

Alokace (Kč)

Inovační vouchery 2022

3 500 000

Rozvoj podnikatelů 2022

8 100 000

Provozování domácí specializované paliativní péče 2022

28 000 000

Rodinná a seniorská politika 2022

1 600 000

Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022

3 000 000

Dobrovolnictví 2022

2 900 000

Investujme v sociálních službách 2022

4 200 000

Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022

4 750 000

Celoroční aktivity handicapovaných 2022

600 000

Krajská centra talentované mládeže 2022

8 000 000

Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2022

1 000 000

Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2022

500 000

Sportujeme a volný čas 2022

5 000 000

Učební pomůcky 2022

1 000 000

Prevence kriminality 2022

4 600 000

Podpora zajištění stomatologické péče 2022

1 500 000

Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2022

2 800 000

Územní plány 2022

1 000 000

Bezpečná silnice 2022

1 000 000

Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022

12 000 000

Stavby ve vodním hospodářství 2022

76 000 000

Informační a komunikační technologie 2022

5 850 000

Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2022

4 400 000

Obnova venkova Vysočiny 2022

89 000 000

Venkovské služby 2022

7 000 000

Zemědělské akce 2022

1 000 000

Ekologická výchova 2022

1 000 000

Odpady – oběhové hospodářství 2022

4 000 000

Cyklodoprava a cykloturistika 2022

20 000 000

Edice Vysočiny 2022

1 000 000

Infrastruktura cestovního ruchu 2022

1 500 000

Bavíme se na Vysočině 2022

3 700 000

Památky 2022

15 500 000

Památkově chráněná území 2022

1 600 000

Postupové přehlídky v kultuře 2022

350 000

Turistická informační centra 2022

2 000 000

UNESCO 2022

1 050 000

Celkem 37 programů

330 000 000

 

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2021 / 17.12.2021

Počet návštěv: 1542
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies