Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Vyhodnocení programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina

Vyhodnocení programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
Ve světle současné doby a celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 společnost citlivěji vnímá otázky spojené se zdravím, které neodmyslitelně patří k nejdůležitějším předpokladům kvalitního života každého člověka. Kraj Vysočina se už v roce 2004 zavázal, že bude naplňovat zásady EU, OSN i Světové zdravotnické organizace v oblasti zdraví a kvality života, a v roce 2016 své cíle promítl do programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.
 

 
 

Smyslem tohoto dokumentu bylo koncepčně, uceleným způsobem podporovat zlepšování úrovně zdraví obyvatel na Vysočině a zapojit do tohoto procesu co nejvíce institucí. „Soudobé medicínské poznatky ukazují, že řadě onemocnění a poruch zdraví lze aktivně a účinně předcházet. Roli prevence tedy vnímáme jako zcela zásadní pro to, aby vznik a rozvoj zdravotních rizik nadměrně nezatěžoval systém zdravotní péče,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.


Na základě analýzy a vyhodnocení nejdůležitějších ukazatelů zdravotního stavu obyvatel kraje stanovil program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina celkem 8 prioritních oblastí, které pokrývají širokou škálu témat od zdravějšího životního stylu v různých fázích života přes snižování výskytu poranění či neinfekčních nemocí až po mobilizaci partnerů pro zdraví nebo zdravé místní životní podmínky. V těchto oblastech bylo v období let 2016–2020 zrealizováno a podpořeno 1 267 projektů a 500 osvětových akcí, kampaní, konferencí a seminářů k problematice zdraví a prevence nemocí, to vše v součtu za více než 107 milionů korun.


Na vyhodnocení programu spolupracoval rozsáhlý tým odborníků z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jihlavského pracoviště Státního zdravotního ústavu, Asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina a jednotlivých odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina, a vyplynuly z něj mnohé zajímavé informace i pozitivní trendy, například:


 • míru kojenecké úmrtnosti se podařilo snížit tak, že aktuálně je druhou nejnižší mezi kraji v ČR;
 • výrazně se snižují počty úrazů, např. ve věkové skupině 15–19 let má úrazovost postupně klesající tendenci. V minulosti přitom patřila Vysočina ke krajům s nejvyšší dětskou úrazovostí v ČR. Znatelně se snížila také úrazovost ve věkové skupině nad 65 let;
 • došlo k významnému poklesu počtu nově zachycených případů infekce HIV a v Kraji Vysočina jsou také celorepublikově dlouhodobě nejnižší počty problémových uživatelů drog a výskytu pohlavně přenosných chorob;
 • ačkoli je v současnosti v ČR evidováno přes 800 000 diabetiků a hovoří se o tzv. diabetické epidemii, počet diabetiků v Kraji Vysočina klesá.


„Kraj Vysočina je rovněž specifický tím, že v politice podpory zdraví se v porovnání s jinými regiony angažuje vyšší počet obcí i dalších územních partnerů,“ vyzdvihla Hana Hajnová s tím, že aktuálně je na Vysočině například do projektu Světové zdravotnické organizace „Zdravé město“ zapojeno 35 obcí a do programu „Škola podporující zdraví“ 52 mateřských a základních škol, což je nejvyšší počet ze všech krajů ČR.

„Velmi mne těší, že v řadě oblastí programu Zdraví 2020 jsou jednoznačně patrné pozitivní a žádoucí směry vývoje, které samozřejmě chceme udržet. V aktivitách na podporu zlepšování zdraví a kvality života proto budeme pokračovat i v následujících letech, a to pod hlavičkou navazujícího programu Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina,“ uzavřela Hana Hajnová. 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.12.2021 / 8.12.2021

Počet návštěv: 467
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies