Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kdy skončí kůrovcová kalamita na Vysočině?

Kdy skončí kůrovcová kalamita na Vysočině?
V tomto týdnu se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost nazvaný Problematika lesního hospodářství. Nejvíce diskutovanou otázkou bylo: „Kdy skončí kůrovcová kalamita na Vysočině?“ Na tuto otázku předkládali své názory zástupci odborných organizací.
 

 
 

Vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná v úvodu semináře nejprve přivítala všechny zúčastněné a následně představila jednotlivé přednášející. Shrnula všechny aktivity Kraje Vysočina z pohledu samosprávy i státní správy lesů v období probíhající kůrovcové kalamity a poděkovala administrátorům finančních příspěvků do lesů se slovy: „V roce 2020 krajský úřad přijal celkem 9 624 žádostí o příspěvek do lesů, a to nejen z dotačních titulů Ministerstva zemědělství, ale i z rozpočtu Kraje Vysočina a administrátorům z oddělení zemědělství se podařilo všechny žádosti zúřadovat v nastavených termínech. V roce 2021 krajský úřad zatím přijal přes 3 000 žádostí podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a celkem 4 912 žádostí ve výši téměř 2,3 miliardy korun podle Zásad Ministerstva zemědělství o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Čísla ukazují, že za Kraj Vysočina žádali vlastníci lesů 40 % všech finančních prostředků za celou Českou republiku. Jsem velice ráda, že se vlastníci lesů svým aktivním přístupem snaží těžit a obnovovat postižené lesní porosty kůrovcem, a zároveň děkuji svým kolegyním a kolegům z krajského úřadu, že v tak krátkém období zvládají administrovat téměř 10 000 žádostí za rok.“

 

Na semináři dále vystoupili zástupci Mendelovy univerzity v Brně s výsledky projektu Návrhu dřevinné skladby obnovovaných lesních porostů v přírodních podmínkách Vysočiny a potvrdili, že je třeba zvolit smíšenou výsadbu s nejméně šesti druhy dřevin, aby nedošlo k rozpadu lesního porostu v případě, že by se po 100 letech kalamita opakovala. Za Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Lesní ochrannou službu se o poznatky z posledních let podělil Jan Lubojacký. Podle statistických údajů bylo poškození lesních porostů abiotickými vlivy (např. větrem) v roce 2020 na 4,4 mil. m3  a na Vysočině na 586 tisících m3. Oproti tomu kůrovcem bylo postiženo v roce 2020 v ČR celkem 25 mil. m3 a vytěženo 15 mil. m3, přičemž za Vysočinu byla těžba vykazována na 3,5 mil. m3. Také v letošním roce je na Vysočině opět vykazována nejvyšší těžba kůrovcového dříví. Kůrovcová těžba je nyní už na celém území Česka, proto se předpokládá, že kůrovcová kalamita bude na Vysočině utlumovat přibližně za 2 roky.

 

Pozornost byla věnována také legislativním změnám a dotačním titulům ministerstva zemědělství k lesnímu hospodářství, kdy zástupci ministerstva odpovídali na dotazy odborných lesních hospodářů. Mimo jiné odkazovali na dokument Generel obnovy lesních porostů po kalamitě, který je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. V závěru semináře sdělil své poznatky z pohledu Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR také nový předseda sdružení Jiří Svoboda a vyzval všechny přítomné, abychom se chovali jako řádní lesní hospodáři a společně hledali cesty k udržitelnému hospodaření.


les

 

les

 

 • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.11.2021 / 12.11.2021

Počet návštěv: 501
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies