Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Hana Hajnová: Do regionu chceme příští rok prostřednictvím krajské dotační politiky poslat o 66 miliónů více než letos

Hana Hajnová: Do regionu chceme příští rok prostřednictvím krajské dotační politiky poslat o 66 miliónů více než letos
Podoba nového rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 je téměř finální. Nedílnou součástí tohoto klíčového dokumentu je i návrh částky určené pro rozdělení v rámci Fondu Vysočiny. Ta bude podle informací náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hany Hajnové o 66 miliónů vyšší než letos. „V návrhu nyní zpracovávaného rozpočtu kraje na rok 2022 je připravena ke schválení na dotační programy částka 330 miliónů korun. Maximální částka pro dotační politiku je dle pravidel Fondu provázána na předpokládané daňové příjmy kraje a meziročně se může lišit. Pro příští rok bychom rádi vyhlásili až 37 rozvojových dotačních titulů. Pro nás je důležité, že programy, o které je každoročně velký zájem finančně posílíme a také to, že do nabídky vrátíme programy, které jsme museli v rámci šetření nebo obezřetnosti ve vazbě na pandemickou situaci dočasně vypustit,“ říká Hana Hajnová.
 

 
 

Nejočekávanější je návrat programu Rozvoj podnikatelů, jehož výši se z původní uvažované alokace v průběhu roku podařilo navýšit a ve výsledku příští rok nabídneme malým a středním podnikatelům k rozdělení 8,1 miliónu korun. Bude se jednat opět o program soutěžní, tzn. že není jisté, že se na všechny žadatele dostane. Podporu získají jen ty nejlepší projekty.  


V nabídce dotačních titulů pro rok 2022 se opět objeví podpora pro turistická informační centra, vydávání regionálních publikací pod značkou Edice Vysočiny, inovován bude dotační titul Učební pomůcky nově zacílený nejen na ZUŠ, ale od příštího roku i na talentované žáky různých oborů a kraj nabídne i možnost čerpat dotaci na ekologickou výchovu. „Zásadní informací je, že řada z tradičních dotačních titulů byla finančně posílena. Více peněz půjde do sportovišť, na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb, na podporu cyklodopravy a cykloturistiky, centrům talentované mládeže, na dobrovolnictví nebo na nakládání s odpady,“ vyjmenovává Hana Hajnová. Nejvyšší dotace budou rozdělovány na provozování domácí specializované paliativní péče, kam je kraj připraven poslat celkem 28 miliónů korun, ještě štědřejší pak bude krajská pokladna k úspěšným projektům řešícím problematiku vodního hospodářství, pro tyto účely je připraveno až 76 miliónů korun, stejně jako letos.


K navýšení dotační částky dojde v roce 2022 i u titulu Obnova venkova Vysočiny.  Letos bylo připraveno k rozdělení 70 miliónů, příští rok kraj nabídne obcím 89 miliónů. „Říkáme, že peníze z tzv. Obnovy jsou nejjednoduššími dotacemi, na které si obce mohou sáhnout. Je sice věcně určeno, na co je mohou obce požít, ale je to tak dlouhý seznam možností, že je vyloučeno, aby si obce nevybraly – oprava místních komunikací, osvětlení, kulturních zařízení, pořízení drobné mechanizace… Pokud se podívám na všechny dotační tituly Fondu Vysočiny připravené pro rok 2022, tak v drtivé většině jsou obce potenciálními žadateli a teoreticky by tak mohly získat až 250 miliónů korun z celkové alokace,“ doplňuje Hana Hajnová.

Název navrhovaného programu pro rok 2022 Návrh objemu programu na rok 2022 v Kč 
Inovační vouchery 2022 3 500 000
Rozvoj podnikatelů 2022 8 100 000
Provozování domácí specializované paliativní péče 2022 28 000 000
Rodinná a seniorská politika 2022 1 600 000
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022 3 000 000
Dobrovolnictví 2022 2 900 000
Investujme v sociálních službách 2022 4 200 000
Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022 4 750 000
Celoroční aktivity handicapovaných 2022 600 000
Krajská centra talentované mládeže 2022 8 000 000
Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2022 1 000 000
Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2022 500 000
Sportujeme a volný čas 2022 5 000 000
Učební pomůcky 2022 1 000 000
Prevence kriminality 2022 4 600 000
Podpora zajištění stomatologické péče 2022 1 500 000
Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2022 2 800 000
Územní plány 2022 1 000 000
Bezpečná silnice 2022 1 000 000
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022 12 000 000
Stavby ve vodním hospodářství 2022 76 000 000
Informační a komunikační technologie 2022 5 850 000
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2022 4 400 000
Obnova venkova Vysočiny 2022 89 000 000
Venkovské služby 2022 7 000 000
Zemědělské akce 2022 1 000 000
Ekologická výchova 2022  1 000 000
Odpady - oběhové hospodářství 2022 4 000 000
Cyklodoprava a cykloturistika 2022 20 000 000
Edice Vysočiny 2022 1 000 000
Infrastruktura cestovního ruchu 2022 1 500 000
Bavíme se na Vysočině 2022 3 700 000
Památky 2022 15 500 000
Památkově chráněná území 2022 1 600 000
Postupové přehlídky v kultuře 2022 350 000
Turistická informační centra 2022 2 000 000
UNESCO 2022 1 050 000
Celkem navrženo 37 programů 330 000 000
HH

 • Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2021 / 9.11.2021

Počet návštěv: 616
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies