Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Seminář „Dotační příležitosti pro obce na rok 2022“

Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádal v pondělí 8. listopadu 2021 již tradiční seminář zaměřený na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Akce se konala pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a starostkám, starostům i zástupcům dalších regionálních partnerů představila novinky k vybraným evropským a národním dotačním programům na rok 2022.
 

 
 

„I v letošním roce jsme pro starostky, starosty a ostatní zájemce z řad územních partnerů připravili bohatý program s přehledem nejvýznamnějších a nejžádanějších dotačních titulů, z nichž lze financovat investiční i měkké projekty, včetně přeshraniční spolupráce,“ přiblížila náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.


V rámci programu semináře vystoupila ředitelka Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina Renáta Marková a pohovořila o dotačních možnostech pro obce v Integrovaném regionálním operačním programu 2021 – 2027, včetně novinek v oblasti hodnocení, administrace a kontrol projektů. Mezi podporovanými tématy se v IROP pro programové období 2021+ nově objevuje například regenerace veřejných prostranství v obcích a městech nebo doprovodná veřejná infrastruktura pro cestovní ruch, ale také širší okruh témat v rámci tzv. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), včetně obcemi hojně poptávaných možností podpory pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Vyhlášení prvních výzev mohou žadatelé očekávat po schválení programového dokumentu IROP Evropskou komisí, nejdříve v květnu příštího roku.


O možnostech podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 informovala účastníky Anna Botová z Odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí. Ve svém příspěvku se zaměřila na plánovaná opatření v oblasti přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám a v oblasti posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění.


Obce patří k tradičním žadatelům a úspěšným realizátorům také v programu přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko-Česká republika. Možnosti podpory z tohoto programu v novém programovém období 2021 – 2027 shrnula Iveta Fryšová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Nový program plynule navazuje na dosud podporované oblasti a témata, tedy posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, životní prostředí, rozvoj lidských zdrojů a udržitelné sítě a institucionální spolupráce, a opět se v něm počítá i s podporou méně rozsáhlých projektů v rámci tzv. Fondu malých projektů.


Na seminář dále přijala pozvání ředitelka Odboru správy národních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR Miroslava Tichá, která seznámila starosty s připravovanými národními dotačními programy na rok 2022, s důrazem na program Podpora rozvoje regionů. V tomto programu budou obce moci v příštím roce čerpat více než 2,1 miliardy korun na investiční projekty obnovy a rozvoje obecní infrastruktury, například obnovu místních komunikací, obnovu sportovní infrastruktury, rekonstrukce a přestavby veřejných budov nebo na budování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku v obcích.


„Evropské i národní dotační programy každoročně přinášejí obcím významné finanční prostředky na investice do obnovy a rozvoje infrastruktury a přispívají tak ke zvyšování kvality života obyvatel na Vysočině,“ vyzdvihla Hana Hajnová. „Velmi proto děkuji všem přednášejícím za jejich čas a zajímavé prezentace a všem obcím, místním akčním skupinám, mikroregionům i dalším partnerům v regionu přeji mnoho úspěchů při realizaci jejich projektů,“ uzavřela Hana Hajnová.


Letošní ročník semináře proběhl, s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, on-line formou a zúčastnilo se jej více než 80 zástupců obcí a měst, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak místních akčních skupin, mikroregionů a dalších subjektů působících na Vysočině.


 • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2021 / 9.11.2021

Počet návštěv: 372
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies