Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj Vysočina je na první příčce v počtu přijatých žádostí o dotace v lesích

Kraj Vysočina je na první příčce v počtu přijatých žádostí o dotace v lesích
Krajský úřad Kraje Vysočina je doslova zavalen žádostmi podle Zásad ministerstva zemědělství (MZe), kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 (čj. MZE-42732/2021-16221 ze dne 25. 8. 2021, dále jen „zásady“). Příjem žádostí probíhal od 30. 8. 2021 do 15. 10. 2021.
 

 
 

. Kraj Vysočina obdržel 4 912 žádostí o objemu 2 248 mil Kč a za celou republiku bylo podáno 12 443 žádostí o objemu 6 376 mil Kč. Sazba finančního příspěvku byla pro přijímání žádostí stanovena na 383Kč/m³, ale v souladu se Zásadami MZe došlo k přepočítání sazby podle množství objemu dřeva, které bylo uvedeno v doručených žádostech a sazba, která bude proplácena je stanovena na 145Kč/m³. Kraj Vysočina začíná s proplácením žádostí v tyto listopadové dny. Předpokládáme, že žadatelé, kteří podali žádost na krajský úřad do 15. 9. 2021, obdrží finanční prostředky do konce roku 2021 a zbývající žádosti, které budou splňovat podmínky podle Zásad MZe, chceme proplatit do konce prvního pololetí roku 2022.


Náměstka hejtmana pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí Lukáše Vlčka potěšila aktivita vlastníků postižených kůrovcovou kalamitou, a proto má pro vlastníky lesa dvě drobné informace:

a)    v případě, že si chce žadatel zjistit - zda žádost byla na krajský úřad doručena, postačí, když si v modulu pro žadatele v Informačním systému národních dotací zobrazí danou žádost a ve stavu se objeví – převzato ke zpracování,

b)    pokud mám žadatel zájem čerpat finanční prostředky podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., je nutné podat na příslušný krajský úřad ohlášení, nejlépe hned na začátku daného kalendářního roku, ale nejpozději před započetím prací v lese.

Vlastníci lesních pozemků mohou dále i podle Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích stanovených nařízením vlády č.30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“) čerpat finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Kraj Vysočina přijal v roce 2021 do této doby 2500 žádostí podle Pravidel. Žadatelé mohou podávat nadále žádosti podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a upozorňujeme žadatele, že lze mimo dříve běžné dotované předměty podpory čerpat i finanční prostředky na následnou péči o lesní porosty, a to každý rok  po dobu pěti let v souladu s podmínkami nařízení vlády č. 30/2014 Sb., je však nutné mít na krajském úřadě podané tzv. ohlášení. Úplné podmínky najdete na adrese: https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html

Koncem měsíce listopadu začne krajský úřad proplácet žádosti, které byly zaregistrovány v období od 1. 1. 2021 – do 30. .6. 2021 podle Pravidel. Žádosti, které žadatelé podali, či podají v průběhu druhého pololetí, budou vypláceny v druhém čtvrtletí roku 2022.

 

Lukáš Vlček závěrem dodává: „Děkuji všem vlastníkům lesa za péči a práci, kterou v této nelehké době dělají v oblasti lesů, protože tím přispívají mimo jiné k zadržení vody v krajině, protože bez vody není život, k omezení erozi a k pozitivní změně klimatu.“

 

 • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.11.2021 / 8.11.2021

Počet návštěv: 316
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek