Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Společná vize dalšího rozvoje ERDV: Výzva pro oživení ekonomiky

Společná vize dalšího rozvoje ERDV: Výzva pro oživení ekonomiky
Bavorský Freyung hostil na začátku týdne setkání představitelů Kraje Vysočina a Dolního Bavorska, které společně s dalšími partnery z České republiky, Rakouska a Německa dlouhodobě spolupracují v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava. Pozvání předsedy dolnobavorského okresního sněmu Olafa Heinricha přijala 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová. V malebném prostředí v blízkosti německo-české hranice společně diskutovali nad rozvojem a budoucností spolupráce mezi Vysočinou a Dolním Bavorskem i nad možnostmi, jak potenciál této spolupráce využít pro oživení ekonomiky po koronavirové pandemii.
 

 
 

Vzdělávání, zdravotnictví, trh práce, ale i inovace a nové technologické trendy v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. jsou příklady klíčových témat, která partnerské regiony pod hlavičkou ERDV společně rozvíjejí. Představitelé Vysočiny a Dolního Bavorska se u příležitosti společného setkání ohlédli za nejvýznamnějšími milníky dosavadní spolupráce a připomněli si největší úspěchy, sešli se však především k diskusi, kam by spolupráce v jednotlivých tématech měla v budoucnu směřovat a jak by oběma regionům mohla pomoci v řešení dopadů pandemie Covid-19 na ekonomiku i každodenní život obyvatel.

 

Jednu ze zásadních výzev současné doby, na které se Hana Hajnová i Olaf Heinrich jednomyslně shodli, představuje zmírnění odlivu mladých a kvalifikovaných lidí za vzděláním či pracovním uplatněním do jiných, často metropolitních regionů a s tím spojených negativních důsledků, jako je vylidňování oblastí mimo větší městská centra nebo stárnutí populace. Bavorsko například v současnosti čelí odlivu zdravotnických pracovníků, zejména lékařů, do Skandinávie, Vysočina se již řadu let potýká s nedostatkem pracovníků především v průmyslu a technických oborech.

 

„Prostor pro další spolupráci na úrovni ERDV se tak otevírá v hledání cest, jak mladé a kvalifikované lidi v regionech udržet a jak do našich regionů přilákat nové perspektivní obyvatele,“ přiblížila Hana Hajnová. Příležitostmi jsou v tomto směru například prohlubování spolupráce středního a vysokého školství v regionech ERDV, podpora jazykového vzdělávání ve školách nebo propojování vzdělávací sféry s firmami a zaměstnavateli tak, aby nabídka vzdělávání odpovídala potřebám regionální ekonomiky i soudobým technologickým trendům. Neméně důležitými předpoklady pro setrvání lidí v regionu jsou však také rozvoj dostupného bydlení a nabídky veřejných služeb, a obecně vytváření příznivých podmínek pro kvalitní život, práci i trávení volného času.

 

Probíhající projekty a aktivity spolupráce nejen v rámci ERDV samozřejmě zasáhla koronavirová krize, která výrazně omezila možnosti setkávání a osobních kontaktů a přibrzdila ekonomiku. Současně však ERDV stojí na prahu nové etapy, která mu přináší nové podněty a příležitosti pro spolupráci v širokém spektru oblastí, od vzdělávání, jazykové ofenzivy, Průmyslu 4.0, elektronizace a digitalizace, přes zdravotnictví a rozvoj telemedicíny až po restart cestovního ruchu i dalších pandemií zasažených odvětví. „Těším se, že budoucí společné projekty a iniciativy pod hlavičkou EDRV přispějí k oživení ekonomiky i dalších oblastí života na našem území a posílí renomé společného prostoru ERDV jako prosperujících regionů, kde se lidem dobře žije,“ uzavřela Hana Hajnová.


erdv

 • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz  

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.10.2021 / 7.10.2021

Počet návštěv: 392
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek