Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Stanovisko vedení Kraje Vysočina ke smluvnímu vztahu s JHMD, které provozují drážní dopravu na území Kraje Vysočina na trati Obrataň – Kamenice nad Lipou

Smluvní vztahy mezi Krajem Vysočina a společností Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. jsou upraveny platnou smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě. Kraj Vysočina své závazky plynoucí ze smlouvy důsledně plní. Požadavky vznášené ze strany JHMD nad rámec ustanovení smlouvy považujeme za zcela neopodstatněné. Kraj Vysočina se bude i nadále při nakládání s veřejnými prostředky chovat jako řádný hospodář. Tvrzení JHMD o neplacení za služby vyplývající ze smluvního vztahu ze strany kraje jednoznačně odmítáme a považujeme za účelová a nepravdivá.
 

 
 

Pro uzavření jakýchkoli případných dodatků ke smlouvě je třeba upozornit na fakt, že tyto musí být projevem společné vůle stran. Vznášené požadavky se vzájemně nesešly, navíc smluvní strana nepředložila požadované podklady nutné k uzavření dodatku ve smyslu, který předjímá smlouva. Pokud se některá ze smluvních stran cítí současným zněním platné smlouvy znevýhodněna, může ji vypovědět.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že probíhají sporná řízení na základě návrhu JHMD vedená Ministerstvem vnitra ČR mj. ve věci současné smluvy, je tedy zcela bezpředmětné nyní, resp. do vyřešení sporu, o čemkoli jednat.

 

Kraj Vysočina má připravený nový provozní koncept veřejné dopravy v oblasti Kamenice nad Lipou – Obrataň – Pacov od roku 2024/2025, který je již projednán s dotčeným obcemi. Ten počítá s provozováním páteřní linkové (autobusové) dopravy v předmětné relaci se současným zajištěním železniční dopravy na úzkokolejné dráze v sezónním režimu. Předběžná představa je o 5 párech vlaků každý den od začátku června do konce září a o 5 párech vlaků o víkendech a svátcích od Velikonoc do Dušiček. V současné době probíhá řízení, ze kterého by měl vzejít provozovatel.

Páteřní linkovou dopravou Kamenice nad Lipou – Obrataň – Pacov bude využíván případný přípoj jak v Kamenici nad Lipou od/na Jindřichův Hradec, tak v Pacově na směry Tábor a Pelhřimov. Jedná se o trasu Kamenice nad Lipou – Včelnička – Benešov – Černovice – Střítež (u některých spojů obsluha zastávky Křeč, ZD) – nově zamýšlená zastávka Nechyba – Obrataň. Mimo krátké zajížďky na zastávku Křeč, ZD se u vybraných spojů jedná vždy o přímé spoje.


 • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.10.2021 / 7.10.2021

Počet návštěv: 675
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek