Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Spolupráce Kraje Vysočina se ZEROU

V minulé týdnu navštívil náměstek hejtmana Kraje Vysočina Lukáš Vlček Zemědělskou a ekologickou regionální agenturu, z. s. (ZERA), se kterou Kraj Vysočina dlouhodobě spolupracuje. „Spolupráce je zaměřena na řešení biologicky rozložitelných odpadů v souvislosti Plánem odpadového hospodářství Kraje Vysočina, ale také na půdoochranné technologie,“ popisuje náměstek Vlček.
 

 
 

Kraj Vysočina v letech 2017–2018 spolupracoval se ZEROU na projektu Management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod. Výstupem tohoto projektu byla databáze IS BRO (biologicky rozložitelných odpadů) s interaktivní mapou, dále pilotní ověření – alternativní řešení technologie úpravy odpadních komunálních vod s kvalitou kalů vhodnou pro aplikaci na zemědělské půdy a inovace sítě technologií pro recyklaci BRO. „Současná spolupráce by navazovala na výše uvedený projekt, protože podle zprávy o plnění cílů v Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za roky 2018–2019 se dlouhodobě nedaří snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které jsou následně uloženy na skládku,“ dodává náměstek Lukáš Vlček.

 

Společnost ZERA  se mimo vzdělávací a poradenskou činnost, zabývá také  programem kvality INTEKO – certifikace kompostárny, která představuje nezávislý systém ověřování kvality procesu kompostárny a požadavky na kvalitu kompostu. Certifikace respektuje stávající a platnou legislativu a doplňuje ji o parametry, která zajistí, že kompost je: nezpochybnitelným kvalitním hnojivem (komplex živin) pro zemědělskou praxi, bezpečným hnojivem pro využití v ochranných pásmech vod a produktem kompostárny s „Pečetí kvality“.

 

www.zeraagency.eu  

osvětový film o kompostování, který vznikl v rámci projektu INTEKO: Kde chybí život začíná sucho - YouTube

 

 

 • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.3.2021 / 29.3.2021

Počet návštěv: 409
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek