Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

21. března se slaví Mezinárodní den lesů

21. března se slaví Mezinárodní den lesů
Naše společnost slaví mnoho mezinárodních dnů. Některé jsou zažité více, některé méně. A co můžeme říct o mezinárodním dni lesů? „Tento den připadá na 21. březen. V roce 2012 byl vyhlášen na valném shromáždění OSN a poprvé se slavil v roce 2013. Jeho hlavním účelem je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj,“ uvedl Lukáš Vlček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
 

 
 

Že jsou lesy pro život na planetě nesmírně důležité, je všeobecně známo. Pokrývají celkově jednu třetinu jejího povrchu. Jsou producentem kyslíku a jsou velice významné z hlediska depozice uhlíku. Lidem poskytují celou řadu užitků – v historii lidstva v různém rozsahu poskytovaly úkryt, přístřeší, vodu, potraviny, dřevo jako zdroj energie či jako stavební materiál, jsou stabilizačním prvkem krajiny.

„Českou republiku, stejně jako Kraj Vysočina pokrývají z jedné třetiny lesy. A protože v současné době prodělávají velice těžké období, jdeme vlastníkům lesa podle aktuální situace a potřeb naproti s pomocí. Nyní je pro nás prioritou nastavit procesy tak, aby dotace, které jsou vlastníkům lesa poskytovány, dorazily k žadatelům co nejdříve. Že to není úplně jednoduché, je možné doložit například tím, že roční počet administrovaných žádostí z období před rokem 2015 vzrostl k roku 2020 na cca pětinásobek,“ dodal Lukáš Vlček.

Výměra lesních pozemků dlouhodobě stoupá a zvyšuje se také různorodost dřevinné skladby. Nově zakládané lesní porosty tvoří pestřejší směs dřevin, čímž vznikají stabilnější porosty, odolnější například vůči bořivým větrům, suchu, ale i škodlivému hmyzu (kůrovec apod.). Tento dlouhodobý trend se pojí se značným úsilím jak vlastníků lesů, tak také odborných lesních hospodářů. Na Vysočině jsou nejen lesy hospodářské, ale i lesy ochranné a lesy zvláštního určení, jak ukazuje graf s kategorizací lesa níže.

 

Graf: Kategorizace lesů – 2020; Zdroj: ÚHUL

Mezinárodní den lesů

 

 • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.3.2021 / 22.3.2021

Počet návštěv: 344
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek