Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Pomoc osobám s poruchou autistického spektra

Znáte ve svém okolí někoho, kdo se potýká s poruchou autistického spektra? Chcete mu pomoci a nevíte jak? Kraj Vysočina se touto oblastí zabývá dlouhodobě, a proto zpracoval projekt s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Hlavním výstupem projektu bude vznik sítě sociálních i navazujících služeb v rámci mezioborové spolupráce, které umožní osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinným příslušníkům žít plnohodnotný život. Důležitý bude vznik multidisciplinárního týmu, který bude i po ukončení projektu aktivním článkem v pomoci těmto osobám.
 

 
 

Problematika osob s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) je celorepublikový problém. Počty osob s PAS stoupají a jejich potřeby nejsou dostatečně řešeny. V současné době je obtížné určit přesný počet dětí a dospělých osob s PAS, chybí ucelené informace o potřebách těchto osob, schází volné kapacity ve specializovaných zařízeních a objevují se další oblasti, které bude výše uvedený projekt řešit. Jedná se především o nastavení funkčního systému péče o osoby s PAS, zkvalitnění péče o tyto osoby a cílená pomoc a podpora pečujícím osobám.


Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé, zaměstnanci veřejné správy a tři příspěvkové organizace Kraje Vysočina poskytující sociální služby: Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží a Domov Jeřabina Pelhřimov.


Projekt je rozdělen do osmi klíčových aktivit, které se zabývají mapováním počtu osob s PAS a zjišťováním jejich potřeb. Bude vytvořen odborný tým pracovníků pečujících o osoby s PAS i o pečující osoby, pro které vznikne ucelený vzdělávací kurz. Projektový tým bude získávat zkušenosti na několika tuzemských stážích a jedné zahraniční, aby sdílel příklady dobré praxe. Dalším výstupem projektu bude tvorba dokumentů a informačních materiálů pro odbornou i laickou veřejnost. Současně bude vyvíjen speciální software jako pomocný a podpůrný prostředek pro rozvoj motoriky a nástroj pro komunikaci a rozvoj smyslového vnímání pro osoby s PAS.


Projekt byl zahájen v loňském roce a v červnu 2022 by měl být ukončen vytvořením uceleného přehledu o situaci osob s PAS, díky čemuž bude zahájena adekvátní péče o tyto osoby a jejich pečovatele podle jejich individuálních potřeb. Na cestě za tímto cílem se v roce 2020 i v letošním roce objevuje výrazná covidová překážka, ale všichni účastníci projektu pevně věří, že se veškerá práce, které nadále pokračují, podaří dotáhnout do úspěšného konce.

 

Projekt Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992.
ESF


 • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.1.2021 / 14.1.2021

Počet návštěv: 685
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek