Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Vyhlášení sedmi nových dotačních titulů FONDU VYSOČINY

V rámci Fondu Vysočiny je připravena krajská samospráva v roce 2021 rozdělit mezi podpořené projekty až 200 miliónů korun. Prvních sedm dotačních titulů z 27 avizovaných bylo vyhlášeno ještě na konci roku 2020. Věnujte prosím pozornost termínům, které jsou stanoveny pro příjem žádostí, případné dotazy směřujte na jejich administrátory.
 

 
 

Obnova venkova Vysočiny 2021

 • Program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku. Výše dotace je stanovena max. 100 tisíc korun na jednu obec. Povolen je souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů. Obce budou mít možnost využít případně Program na kofinancování projektů podpořených z dotačních titulů MMR (tzv. spolufinancování). Byla sjednocena spoluúčast žadatelů na 40% bez rozdílu velikosti obce z důvodu dopadů pandemie na veřejné rozpočty.
 • Připravená celková podpora: 70 miliónů korun
 • Příjem žádostí: 1. 2. 2021 – 25. 6. 2021

 

Podpora zajištění stomatologické péče 2021

 • Program má pomoci zajistit dostupnost primárních ambulantní zdravotní péče v oboru zubního lékařství u registrujících poskytovatelů v malých obcích na území kraje. Maximální dotace 300 tisíc korun na jeden projekt. Příjemcem dotace může být pouze obec nebo svazky obcí na území kraje.
 • Připravená celková podpora: 1,5 miliónu korun
 • Příjem žádostí: 1. 2. 2021 – 31. 10. 2021

 

Provozování domácí hospicové péče 2021

 • Program umožní žádat o dotaci provozovatelům domácí hospicové péče na financování provozních nákladů, které nejsou součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek, práce s pozůstalými).
 • Připravená celková podpora: 19,8 miliónů korun
 • Příjem žádostí: 25. 1. 2021 – 5. 2. 2021

 

Celoroční aktivity handicapovaných 2021

 • Program má sloužit NNO z Kraje Vysočina , jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany, účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování celoročních aktivit, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče. Spoluúčast kraje je nově 90% a spoluúčast žadatele 10% uznatelných nákladů (původně 50% na 50%). Kraj Vysočina tím reaguje na poptávku NNO a minimalizaci dofinancování jejich projektů z jiných zdrojů v době pandemie. Maximální dotace je 40 tisíc korun na žadatele.
 • Připravená celková podpora: 400 tisíc korun
 • Příjem žádostí:  1. 2. 2021 – 12. 2. 2021

 

Sportujeme a Volný čas 2021

 • Jde o titul zaměřený na podporu pravidelných sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy. U obou programů je možné žádat až o 50 tisíc korun na jeden projekt.
 • Připravená celková podpora: 3,5 miliónu korun (Sportujeme 2 mil. Kč, Volný čas 1,5 mil. Kč)
 • Příjem žádostí: 25. 1. 2021 – 5. 2. 2021

 

Krajská centra talentované mládeže 20212

 • Podpora má pomoci zajistit dlouhodobé sportovní aktivity talentované mládeže v regionu s cílem vytvořit jim adekvátní podmínky a zázemí pro celoroční sportovní přípravu a další rozvoj jejich talentu. V současné době na území Kraje Vysočina funguje 19 sportovních center talentované mládeže.
 • Připravená celková podpora: 6,3 miliónů korun
 • Příjem žádostí: 1. 2. 2021 – 12. 2. 2021

 

Památky 2021

 • Program má ambici pomoci se zajištěním památkové obnovy popř. Poskytnout peníze na zpracování předprojektové dokumentace pro obnovu kulturních památek.
 • Připravená celková podpora: 10,5 miliónů korun (Obnova památek 10 mil. Kč, Předprojektová dokumentace 500 tis. Kč)
 • Příjem žádostí: 25. 1. 2021 – 15. 2. 2021

 

Více informací bude postupně zveřejňováno na www.fondvysociny.cz nebo si novinky můžete poslechnut na konferenci k programům Fondu Vysočiny pro rok 2021, která se bude konat 6. 1. od 10:00 hod. Zájemci o účast mohou kontaktovat Lenku Matouškovou (e-mail Matouskova.L@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 278), od které následně včas obdrží odkaz pro vstup do on-line prostředí a další nezbytné organizační pokyny.

 

 • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2020 / 22.12.2020

Počet návštěv: 2367
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies