Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Oblast prevence a EVVO


 

Kraj Vysočina byl úspěšným žadatelem o dotaci na projekt primární prevence "Bezpečné klima na škole 2020" podpořený MŠMT

 

 
 

Na základě usnesení výběrové komise MŠMT byl schválen k podpoře “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020, pro příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  v celkové výši 233 807 Kč.

Obsahově se jedná o projekt prevence sociálně rizikového chování nabízející vzdělávání cílovým skupinám projektu – školním metodikům prevence, okresním metodikům prevence a pedagogickým pracovníkům škol v Kraji Vysočina. Cílem aktivity je posílit kompetence cílové skupiny v návaznosti na platnou legislativu k dané problematice, dále seznámení s novými trendy v oblasti primární prevence na školách a rozvíjení odborných dovedností cílové skupiny. 

V rámci tohoto projekt se počítá mimo jiné v průběhu září se vzdělávacími aktivitami pro školní metodiky prevence, které budou probíhat po jednotlivých okresech. Na termín 12. října je plánovaná konference a 9. listopadu tematické setkání s  Mgr. Jaroslavem Šejvlem (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN -  aplikace práva v primární prevenci v praxi).

Konkrétní a upřesněné informace ještě budou školním metodikům prevence zasílány prostřednictvím okresních metodiků prevence.

Doufáme, že tyto aktivity budou přínosné a užitečné pro oblast primární prevence v Kraji Vysočina a vše se podaří zdárně realizovat.
 

 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Petr Horký
Vytvořeno / změněno: 29.6.2020 / 29.6.2020
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 2324
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies