Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Pokračuje výkup čelistí černé zvěře

čelist
I letos pokračuje výkup spodních čelistí selat a bachyní prasete divokého. Kraj Vysočina na něm spolupracuje s okresními mysliveckými spolky Českomoravské myslivecké jednoty. Stavy prasat divokých ve volné přírodě dlouhodobě vykazovaly rostoucí tendenci, v posledních dvou letech stagnují. Kromě rostoucích škod na zemědělských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, stoupá i nebezpečí přenosu nákazy např. klasického moru prasat na umělé resp. domácí chovy prasat, aktuálně i přenos nákazy afrického moru. Na regulaci stavu černé zvěře vyčlenil Kraj Vysočina od roku 2013 už téměř tři milióny korun.
 

 
 

Z běžně dostupných informací není možné stanovit, v jakém stáří jsou v Kraji Vysočina nejmladší selata prasete divokého lovena. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze - Fakultou lesnickou a dřevařskou – Katedrou myslivosti a lesnické zoologie navíc s kladnou odezvou Státního veterinární správy. „Výzkumem spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné pro další management chovu prasete divokého. Vhodnou aplikací výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem, ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

 

Kraj Vysočina vykupuje od myslivců spodní čelisti selat i bachyní ulovených od 1. listopadu 2018 do 31. září 2019. „Čelisti musí být standardně upraveny – což znamená předložení celé spodní čelisti zbavené svaloviny a vazů, řádně ošetřené odmaštěním a ošetřené  bělícím prostředkem. Doklady o vyšetření musí obsahovat označení uživatele honitby, případně lovce, datum lovu, číslo plomby, kterou byla zvěř označena a kategorii zvěře, stejně jako hmotnost a pohlaví uloveného kusu. Předkládají se čelisti s příslušným stavem vývoje chrupu selete nebo bachyně. Předkládat čelisti mohou příslušní uživatelé honiteb. Příslušným uživatelem honitby je pro tento účel uživatel takové honitby, která se alespoň z jedné poloviny výměry nachází na území Kraje Vysočina a v územním obvodu spravovaném zhotovitelem,“ připomíná Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Za spodní čelist uloveného selete nebo bachyně kraj vyplatí 350 až 500 korun. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 i 2019 je k výplatě za dodané čelisti připraveno 750 tisíc korun, stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vysočina vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.

 

Počty odevzdaných čelistí

 • Za období 20.6.2013 až 31.12.2013 – 845 ks čelistí
 • Za období od 1.5.2014 do 31.10.2014 – 616 ks čelistí
 • Za období od 1.11.2014 do 31.10.2015 – 1463 ks čelistí
 • Za období od 1.11. 2015 do 31. 10. 2016 – 1634 ks čelistí
 • Za období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 – 1909 ks čelistí
 • Za období od 1. 11. 2017 do 3. 10. 2018 – 1756 ks čelistí

 

Údaje za rok 2019 budou k dispozici začátkem listopadu. 

Projekt Kraje Vysočina zaměřený na výkup čelistí není podle Jiřího Bartoše jediným faktorem, který ovlivňuje stavy černé zvěře, přispívá pouze k deklarovanému. Pokud jde o letošní rok, předpokládají lesní hospodáři stagnující stav černé zvěře, spíše její mírný pokles. Loňský rok by totiž pro mnohé dřeviny rokem semenným, čímž byla výrazně ovlivněna možnost lovu.

 

čelist

 • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.9.2019 / 18.9.2019

Počet návštěv: 5242
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek