Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Základní podmínky pro 3. kolo Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

Na základě informací poskytnutých Ministerstvem životního prostředí, řídícího orgánu Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, uvádíme aktuality k plánovanému 3. kolu Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí do třetího kola se předpokládá až v 2. polovině roku 2019.
 

 
 

Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Aby mohl žadatel získat kotlíkovou dotaci, musí splňovat 2 základní podmínky:

 1. Žadatel musí být vlastníkem rodinného domu nebo bytového domu s maximálně 3 bytovými jednotkami.
 2. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním přikládáním, který je zařazen do emisní třídy 1 nebo 2 nebo nemá žádnou emisní třídu.

Dotace je určena pouze domácnostem fyzických osob, netýká se právnických osob.

 

Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíkové dotace

 • Výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla.
 • Výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla.
 • Výměna kotle s automatickým přikládáním paliva za nový zdroj tepla.
 • Výměna kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů či z Kotlíkových dotací.

 

Nové zdroje tepla podporované v rámci kotlíkových dotací

 Ve 3. kole Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina budou podporovány následující zdroje tepla splňující parametry Ekodesignu:

 • Kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace, max. 100 000 Kč
 • Automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120 000 Kč

Podpora bude navýšena o 7 500 Kč při realizaci výměny zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se o obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Kožlí, Ledeč nad Sázavou a Ostrov.
Seznam jednotlivých zdrojů tepla, které splňují parametry Ekodesignu, je dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí: https://svt.sfzp.cz
Ve třetím kotle kotlíkových dotací nebudou podporovány nové kotle spalující uhlí.


Uznatelné náklady
Kotlíkovou dotaci je možné čerpat na:

 • Pořízení nového zdroje tepla (kotel / tepelné čerpadlo) včetně nákladů na jeho instalaci.
 • Vybudování nové otopné soustavy nebo na úpravu stávající otopné soustavy (např. nákup a instalace radiátorů, bojleru, akumulační nádrže).
 • Úpravy spalinových cest (např. vyvložkování komínu).
 • Rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu k instalovanému kotli (v případě pořízení nového kondenzačního plynového kotle).

Náklady bude možné nárokovat k proplacení i zpětně a to až k datu vyhlášení prvního kola kotlíkových dotací, tedy od 15. 7. 2015, za předpokladu, že budou splněny všechny ostatní podmínky dotace.

 

Konkrétní podmínky pro čerpání kotlíkových dotací budou upravovat Pravidla Rady Kraje Vysočina, o jejichž schválení se bude rozhodovat v druhé polovině roku 2019. Následně bude vyhlášena výzva k příjmu žádostí.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci 3. kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina se předpokládá na podzim roku 2019.

 

Kontaktní údaje:

Kotlíkový email: kotliky@kr-vysocina.cz,

Kotlíková linka: 564 602 888
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, detašované pracoviště Žižkova 16, Jihlava

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.2.2019 / 15.2.2019

Počet návštěv: 15804
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek