Cesta: Titulní stránka > Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina


 

Výsledky ankety Váš názor se odrazí do přerozdělení zůstatku hospodaření Kraje Vysočina

vodní nádrž
„Srážkový deficit na území Kraje Vysočina od roku 2015 do konce roku 2018 dosáhl téměř 450 mm, z hlediska srážek byl loňský rok na území kraje horší než suchý rok 2015. Od roku 2015 jsou na území kraje rovněž vyšší průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu, což znamená i podstatně vyšší výpar. Na základě těchto informací je zřejmé, že za poslední tři roky Vysočina přišla v úhrnech o téměř jeden celý rok průměrných srážek,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Tato skutečnost bude podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky Martina Kukly zohledněna při přerozdělování disponibilního zůstatku hospodaření s tím, že v případě hospodaření s vodou a její zadržování v krajině bylo dbáno i na veřejné doporučení získané prostřednictvím aplikace Váš názor.
 

 
 

Během roku 2018 byla na anketních stránkách aplikace Váš názor zveřejněna diskuze na téma Zadržování vody v krajině, kde mohl každý hlasovat pro oblast, kterou by měl kraj preferovat. „Téměř 92 % hlasujících se vyslovilo pro to, aby Kraj Vysočina nadále věnoval zvýšenou pozornost podpoře opatření k zadržování vody v krajině a řešení nedostatku vody a to i přes skutečnost, že jeho příjmy a možnosti jsou v této oblasti omezené. Zbylí hlasující jsou pak pro podporu jiných oblastí vodního hospodářství, jako je výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu atd. Konkrétní podpora kraje by pak podle cca 64 % respondentů měla být směřována do přírodě blízkých opatření v krajině, jako je výstavba a rekonstrukce vodních nádrží, budování mokřadů, revitalizace vodních toků, zřizování poldrů atd. Pro realizaci opatření v lesním hospodářství a zemědělství se vyslovilo 27 % hlasujících,“ popsal výsledek vygenerovaný aplikací Váš názor náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky Martin Kukla s tím, že k tomuto veřejnému názoru bude přiměřeně přihlédnuto při plánovaném rozdělování disponibilního zůstatku Kraje Vysočina, který se dle prvních propočtů bude pohybovat na hranici 650 miliónů korun.

„Veškeré podněty obcí našeho kraje, odborníků i veřejnosti přispěly k zaměření dotačních titulů v oblasti zadržování vody v krajině. Kraj Vysočina tak bude od letošního roku nově podporovat i přípravu a realizaci malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci a akumulaci vody v krajině a podpoří řešení dopadů dlouhodobého sucha. Investorem mohou být obce nebo jejich svazky. V roce 2019 bude také podpora kraje do oblasti vodního hospodářství historicky nejvyšší,“ doplnil Martin Hyský.

 

  • Více informací Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-  mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.1.2019 / 11.1.2019

Počet návštěv: 1896
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies