Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina


 

Evropský region Dunaj-Vltava: Politické špičky diskutovaly v Bruselu o možnostech dalšího společného rozvoje

Na začátku května, krátce po zveřejnění návrhu na víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027, podniklo politické vedení Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) pod vedením náměstka hejtmana Pavla Pacala cestu do Bruselu. Cílem cesty byla diskuze s poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise a Výboru regionů o budoucí podobě evropského regionu a jeho činnosti ve vazbě na možné finanční prostředky po roce 2020.
 

 
 

Politickou reprezentaci vedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal, předsedající pro rok 2018, který představil hlavní plánované směry rozvoje ERDV. „ERDV se intenzivně zabývá otázkou, jak do budoucna nasměrovat své aktivity, aby bylo s pomocí evropských programů dosaženo co nejlepšího efektů pro celý region. Ačkoliv se naše regiony hospodářsky velmi dobře rozvíjejí, příhraniční oblasti nadále bojují s mimořádnými výzvami, jakými jsou především chybějící přeshraniční infrastruktura nebo jazykové bariéry. K řešení těchto problémů je i do budoucna potřeba dalších finančních prostředků.“ vysvětluje Pavel Pacal.


Hlavní změnou v návrhu víceletého finančního rámce EU na období let 2021 – 2027 je méně peněz v oblasti politiky koheze. „Přeshraniční spolupráce se snížení financí příliš nedotkne, dojde však redukci počtu přeshraničních programů a budou zavedeny nové možnosti čerpání finančních prostředků. Zjednodušením bude např. zrušení povinnosti čerpat maximálně 20 % rozpočtu programu mimo společnou hranici nebo provádět audit designace řídících orgánů jednotlivých programů. Avizovány jsou také změny v oblasti pravidel pro veřejnou podporu. Naopak v platnosti zůstává pravidlo n+2 a není vyloučeno, že určité prostředky bude možné i nadále čerpat i na velké infrastrukturální projekty (např. v oblasti dopravy). Konkrétní pravidla pro programy však budou nastavena až v polovině letošního roku,“ shrnuje Pavel Pacal.


V případě založení právnické osoby v podobě ESÚS (Evropské uskupení pro územní spolupráci) by ERDV mohl získat výhodu např. ve formě administrativního zjednodušení při podávání žádostí o podporu. „Současná realizace projektů, na kterých se podílí tři země, je velmi náročná. V ERDV jsou k dispozici tři bilaterální evropské programy. Pro realizaci jedné společné projektové myšlenky se musí podat až tři žádosti, které jsou schvalovány třemi na sobě nezávislými Monitorovacími výbory,“ vysvětluje Pacal. Založení ESÚS by však měla předcházet debata o obsahovém nastavení náplně jeho činnosti. „ESÚS nelze chápat pouze jako prostředek pro získání prostředků na realizaci vlastních projektů. Jeho založením by ERDV nebyl nikterak zvýhodněn oproti jiným žadatelům při hodnocení žádostí o podporu. Stejně tak je nereálné uvažovat o získání samostatných prostředků EU na vlastní program financování“, dodává Pacal.


Christian Gsodam, zástupce Výboru regionů, označil ESÚS jako vhodné uspořádání pro realizaci téměř jakéhokoliv tématu, realizované několika různými partnery. Od roku 2008 bylo v Evropě založeno již 80 uskupení a dalších 20 se nyní připravuje. Výbor regionů poskytuje poradenství všem těmto subjektům, především v oblasti zlepšení jejich činnosti.

Konkrétní kroky pro naplnění budoucích rozvojových strategií a případné založení ESÚS budou politickými reprezentanty ERDV dále diskutovány 30. května v Telči, na jednání Prezidia ERDV.

erdv

ERDV

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.5.2018 / 17.5.2018

Počet návštěv: 1378
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek