Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Proběhlo setkání Zdravých krajů

Proběhlo setkání Zdravých krajů
V polovině května se konalo tradiční Setkání Zdravých krajů, kterého se zúčastnili zástupci z jednotlivých krajů České republiky, které jsou členy nebo mají zájem se do této iniciativy zapojit. Hostitelem setkání byl Kraj Vysočina, který realizuje Projekt Zdravý Kraj Vysočina a MA21 již od roku 2004, a organizátorem Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů ČR.
 

 
 

Účastníky přivítal Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Po něm převzala slovo Věra – Karin Brázová s Petrem Valentou z odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR ČR. Představili Strategické řízení v územní veřejné správě, roli Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také Databázi strategií, jejíž součástí jsou tzv. strategické mapy. Ta byla vytvořena mj. i proto, aby ČR mohla plnit podmínky čerpání evropských dotací. MMR v této oblasti poskytuje metodickou podporu a je zpracovatelem typologie strategických dokumentů. Při mapování strategických dokumentů již byly do databáze zahrnuty i strategie krajů a některých obcí. V létě proběhne aktualizace databáze. V rámci projektu Strateduca dojde k vytvoření nového vzdělávacího programu zaměřeného na tvorbu strategických dokumentů, Následně Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, seznámil účastníky s koncepcí podpory MA21 v ČR do roku 2020 (více informací na www.ma21.cz) a se strategickým rámcem Česká republika 2030, dokumentem, který udává směr, jímž by se měl ubírat rozvoj naší země a společnosti v příštích desetiletích. Informoval také o vstupu NSZM ČR do ICLEI (globální asociace udržitelných municipalit).


Jana Böhmová, koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, společně se Stanislavem Wasserbauerem ze Zdravotního ústavu v Jihlavě představila zkušenosti z tvorby koncepčního materiálu kraje Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina. „Hlavním cílem tohoto programu je zlepšovat úroveň zdraví a klíčových ukazatelů zdravotního stavu obyvatel v kraji a do této činnosti zapojit co nejvíce institucí,“ uvedl Martin Hyský. Dále byl představen unikátní projekt kraje Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina, realizovaný poprvé v roce 2012. „Analýza je zaměřena na studenty druhých ročníků středních škol v Kraji Vysočina, kteří nejprve formou řízeného rozhovoru vyplní anonymní dotazník a posléze jim je změřen krevní tlak, tělesná hmotnost, výška, vypočítán BMI, procento tělesného tuku a je provedena Ruffierova zkouška tělesné zdatnosti. Výsledky letošní analýzy budou vyhodnoceny a následně porovnány s výstupy z roku 2012,“ doplnil informace Martin Hyský.


Přeshraniční spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje a Agendy 21 přiblížil Petr Holý z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ta je uskutečňována prostřednictvím projektu MagNet. Projektovými partnery jsou Země Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a agentura RERA a.s. Cílem projektu je posílit spolupráci obcí zapojených do realizace metody MA21/Gemeinde 21 a využít nové nástroje pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Představen byl také projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina a jednotlivé aktivity, které jsou v rámci projektu realizovány.


Následný blok programu byl věnován sdílení postupů, zkušeností a příkladů dobré praxe z jednotlivých Zdravých krajů. Zástupci Jihomoravského, Libereckého, Ústeckého a Moravskoslezského kraje přiblížili aktivity v oblasti realizace místní Agendy 21 a projekty pro nejbližší období, které přímo přispívají k udržitelnému rozvoji a zvyšování kvality života obyvatel jejich regionů. Výstupy a prezentace jsou v případě zájmu k dispozici na stránkách www.ZdravaMesta.cz/setkani-zdravych-kraju-2017. O svých zkušenostech informovali také zástupci Jihočeského kraje, kteří jsou zájemci o tuto problematiku.


Na závěr programu experti z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy  - Svatava Janoušková a Tomáš Hák - prezentovali téma sebehodnocení krajů v 10ti tématech udržitelného rozvoje.


Více informací k udržitelnému rozvoji naleznete na www.udrzitelny-rozvoj.cz

ZK

ZK

zdravá města


  • Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.5.2017 / 29.5.2017

Počet návštěv: 9106
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies