Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Kraj Vysočina má Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Kraj Vysočina má Krajský akční plán
Na posledním zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina byl schválen Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina (dále také „KAP“). Nyní čeká tento analytický a strategický dokument na schválení Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR. „KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami,“ informovala krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

„Například jsme zjistili, že v Kraji Vysočina je nízká úroveň kariérového poradenství na školách, kde často dochází namísto skutečného kariérového poradenství pouze k "náborování“. Dostatečná není ani podpora ze strany státu, chybí integrovaný systém kariérového poradenství.  Proto chceme navrhnout například zvýšení významu a posílení kapacity školního kariérového poradenství, spočívající například v lepším vnímání jeho důležitosti ze strany zřizovatelů, ředitelů, učitelů, žáků a zejména rodičů, a posílit kapacitu kariérového poradenství poskytovaného školami,“ dodala radní Jana Fialová.

 

Realizační tým projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina uskutečnil celou řadu aktivit, které vyústily ve vlastní zpracování dokumentu KAP v souladu se závaznou metodikou. Plán byl zpracován ve spolupráci s partnery v území a skládá se z analytické části tvořené analýzou potřeb v území a analýzou potřeb škol, dále z části, ve které byly stanoveny priority (tzv. prioritizace potřeb) a z vlastní návrhové části, doplněný o povinné přílohy.


Návrhová část obsahuje plán řešení v jednotlivých oblastech intervence, které byly diskutovány na devíti jednáních tzv. minitýmů. Návrhy řešení jsou rozpracovány až na úroveň jednotlivých činností nebo aktivit. U každé aktivity je uvedené kritérium splnění, pomocí kterého bude sledována míra dosažení žádoucí změny, subjekty, zapojené do realizace aktivit a plánovaný termín, do kdy bude daná aktivita realizována. Celý dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina je zveřejněný na školském portálu krajských webových stránek.

 

Mezi další aktivity projektu patří i pořádání seminářů a konferencí. Seminář pro žadatele k Výzvě č. 02 16 035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ pořádá realizační tým projektu KAP ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dnes 9. března v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

 

  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina

  • tisk@kr-vysocina.cz

     

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Kraj Vysočina má Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.3.2017 / 9.3.2017

Počet návštěv: 2722
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek