Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Výsledky měření kvality v jihlavské průmyslové zóně 2016

Na tiskové konferenci, která se konala dne 15. 2. 2017 na jihlavské radnici, představili odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia výsledky měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně Jihlavy
 

 
 

Měření kvality ovzduší je prováděno od roku 2010 v areálu společnosti Automotive Lighting na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy.

„Za celý rok 2016 byl překročen denní limit pro koncentrace prašných částic 22 krát, přesto nedošlo k překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci“, uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Martin Hyský.

K překročení imisního limitu dojde pouze v případě, kdy denní koncentrace pro prašné částice je překročena více než 35 krát za rok. K tomu došlo na začátku měření, tedy v roce 2010.

Z hlediska počtu dnů s koncentracemi vyššími než 50 µg.m-3 došlo oproti roku 2015 ke zhoršení na úroveň roku 2014 a 2012, což potvrdilo výjimečnost roku 2015 způsobenou příznivými rozptylovými podmínkami.

V rámci vyhodnocení měření byla data srovnána s výsledky měření prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem v rámci státního imisního monitoringu v areálu Základní školy Demlova a na stanici AIM v Košeticích. V případě lokality Demlova došlo k mírnému poklesu počtu dní s koncentracemi prašných částic vyššími než 50 µg.m-3, lokalita Košetice zůstala v roce 2016 na jediném překročení jako v roce 2015.

Z čerstvých dat vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se pozaďovým hodnotám.

„Neméně důležitá je skutečnost, že v Kraji Vysočina nebyla, na rozdíl od většiny jiných krajů, v posledních měsících vyhlášena smogová situace. Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České republice“, konstatuje krajský radní Martin Hyský.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje, k ovlivňování kvality ovzduší v průmyslové zóně dochází především dopravou. Přestože byly koncentrace oxidů dusíku v průmyslové zóně vyšší než v pozaďové lokalitě Košetice, byla situace v Jihlavě z hlediska koncentrací velmi dobrá. K překročení imisních limitů v roce nedošlo, naopak koncentrace NO2 se pohybují pod dolní mezí pro posuzování.

„Měření pokračuje i v letošním roce, o náklady na měření se podílejí rovným dílem Kraj Vysočina a město Jihlava“, sdělil na tiskové konferenci radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Martin Hyský.

Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina (odkaz).

Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 15.2.2017 / 15.2.2017
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 3061
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek