Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Přípravy na plánované zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny se dostaly do druhé poloviny

VDV
Kraj Vysočina pokračuje v přípravách na zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny. Dopravní komise už projednala a na prvním červencovém jednání radní Kraje Vysočina odsouhlasili další z částí tohoto projektu. Ty definují a odborně popisují oblasti, které musí být ještě před zavedením systému detailně připraveny. „Co se týká příprav, máme zpracováno téměř 70 % jednotlivých částí, které je nutné zabezpečit. Aktuálně jsme schvalovali analýzu nákladů na vozidla a stanovené požadavky na počet, umístění a rozsah služeb předprodejních a informačních kanceláří,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl s tím, že se jedná o podklady pro zpracovatele k návrhu rozsahu dopravní obslužnosti v linkové dopravě.
 

 
 

Z aktuálně schválené analýzy pořizovacích i provozních nákladů na vozidla vyplývá, že nejvhodnější variantou pro zajištění Veřejné dopravy Vysočiny je kombinace nových a částečně odepsaných vozidel, která ale budou splňovat standardy kvality a bezpečnosti. V rámci konečného návrhu oběhů vozidel dojde k rozdělení vozidel podle velikosti, významnosti linky a výsledného celkového proběhu v km/vozidlo.

 

Druhá část aktuálně řešené části projektu definuje požadavky na počet, umístění a poskytovaný rozsah služeb předprodejních a informačních kanceláří v jednotlivých oblastech Vysočiny. „V budoucnu vysoutěžený dopravce, který bude zajišťovat dopravní obslužnost v dané oblasti Kraje Vysočina, bude zároveň v předem určených sídlech zajišťovat provoz kontaktních míst pro veřejnost,“ vysvětlil náměstek Libor Joukl. Studie navrhuje 16 obcí, ve kterých by bylo vhodné zřídit kancelář. Jde o větší města ve všech okresech po celé Vysočině. Zároveň dokument definuje otevírací dobu a služby, které budou kanceláře zajišťovat. Pro účely výběrového řízení bude Kraj Vysočina rozdělen na „dopravní oblasti“, kde dopravce kanceláře s ohledem na dostupnost v celém kraji zajistí. „Kontaktní místa zajistí potřeby cestujících a navíc budou důležitým nástrojem propagace veřejné dopravy,“ uzavřel Libor Joukl s tím, že schválené části jsou pouze návrhy a při realizaci se může přistoupit k dílčím úpravám.

 

V současné chvíli Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina připravuje k projednání v Radě Kraje Vysočina části pod názvem „Zpracování sítě páteřních linek drážní a veřejné linkové dopravy a vypracování rámcových jízdních řádů“ a „Zpracování sítě ostatních linek a vypracování rámcových jízdních řádů.“ Dále zpracovává materiály potřebné pro zavedení jednotného odbavovacího tarifu Kraje Vysočina. Pokud návrh jízdních řádů v průběhu července nebo srpna posvětí Rada Kraje Vysočina, dojde k následnému projednávání na jednotlivých obcích, kde budou vést odbornou diskuzi se zástupci místních samospráv, tak aby bylo možno výsledný materiál schválit a následně podle něho vypsat výběrové řízení na linkové dopravce v Kraji Vysočina.

 

Veřejná doprava Vysočiny

Komplexní systém regionální dopravy s názvem Veřejná doprava Vysočina má být spuštěn nejpozději do konce roku 2019. Cestujícím má přinést pohodlnější přestupování, možnost nákupu jízdenek i přes internet a v neposlední řadě zvýšit celkovou nabídku pro cestující. Systém, který má být založený na bezkontaktních čipových kartách a doplňkově na papírových jízdenkách s 2D kódy, má integrovat drážní osobní dopravu, regionální veřejnou linkovou dopravu, s možností integrace provozů MHD.

Aktuálně má Kraj Vysočina uzavřené smlouvy s 21 linkovými autobusovými dopravci a dvěma drážními. Ročně Kraj Vysočina na zajištění základní dopravní obslužnosti v regionu, tedy na tzv. prokazatelné ztráty z veřejné dopravy, doplácí téměř 600 milionů korun.

 

Grafický návrh jízdenky:

Jízdenka

Grafický návrh zákaznické karty:

Zákaznická karta 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Přípravy na plánované zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny se dostaly do druhé poloviny
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 15.7.2016 / 15.7.2016

Počet návštěv: 5523
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek