Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina uspořádal seminář o údržbě silniční zeleně

Seminář
Do sídla Kraje Vysočina se tento týden sjeli zástupci Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ale také odborníci z České inspekce životního prostředí, Správy a údržby silnic a krajských úřadů Jihomoravského a Jihočeského kraje, zastoupen byl rovněž i náš krajský úřad Kraje Vysočina. Seminář s názvem Údržba silniční zeleně se uskutečnil pod záštitou radního Kraje Vysočina pro životní prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda. „Příspěvky a následná diskuse se týkaly především povolování kácení dřevin, náhradních výsadeb, arboristických standardů a podpory výsadby zeleně,“ přiblížil radní Zdeněk Chlád.
 

 
 

Součástí programu byl příspěvek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Ředitel krajské příspěvkové organizace Jan Míka komentoval aktuální situaci kolem silniční zeleně na Vysočině. „Od listopadu 2015 do března letošního roku jsme u silnic druhých a třetích tříd pokáceli přes 1500 stromů, které byly nebezpečné nebo prosychaly. Dobrou zprávou je, že náhradní výsadba kopíruje pokácené stromy množstvím i druhovou skladbou,“ uvedl Jan Míka, který zároveň ve své prezentaci představil úspěšně realizované projekty z operačního programu životní prostředí. Krajská správa čerpá peníze evropské unie na revitalizaci alejí, kterých se už podařilo obnovit několik desítek.

 

Se svými tématy se zapojili i zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří se také zabývali tematikou projektů. Uvedli doporučení, co je dobré do projektů zahrnout a co naopak ne. Na řadu přišly i fotky, které jasně ukazovaly, co je u silnic vhodné sázet. Jiří Klápště z Ministerstva životního prostředí ČR nakonec ve své prezentaci přiblížil možnosti finanční podpory péče o doprovodnou zeleň komunikací. Zaměřil se na podmínky čerpání podpory, administrativní náležitosti a rozklíčoval výdaje, které do podpory náleží a které naopak ne.


Názorné ukázky úspěšně ukončených projektů pomohly zodpovědět otázky financování i mnohých úskalí při jejich realizaci. Závěrem debaty o zeleni cest, silnic a dálnic se účastníci semináře shodli, že je dobré vytvářet funkční vegetační lemy, které by jednak pomáhaly komunikace vhodně začlenit do volné krajiny a navíc by korespondovaly s požadavky uživatelů silnic. Vzhledem k složitějším majetkovým a prostorovým poměrům zaznělo doporučení sázet kolem cest dočasnou zeleň – takzvané krátkověké dřeviny, které se nerozrůstají.

 

Radní Chlád zahajuje seminář
Jan Míka se svou prezentací

  • Dagmar Morávková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 521, e-mail: moravkova.dagmar@kr-vysocina.cz


 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 22.4.2016 / 22.4.2016

Počet návštěv: 7283
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek