Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Měření kvality ovzduší v Jihlavě potvrdilo významný vliv dopravy

Měření kvality ovzduší v Jihlavě
Odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia představili výsledky pravidelného měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy. Zatížení zóny v areálu společnosti Automotive Lighting sleduje měřící stanice nepřetržitě od roku 2010 na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy. „Z výsledků měření imisí za rok 2015 vyplývá, že roční imisní limit pro prašné částice nebyl v loňském roce překročen. Legislativa povoluje překročení denní koncentrace prašných částic 35 krát za rok. Přitom v minulém roce stanice naměřila pouze devět překročení denních koncentrací, což je nejméně od počátku měření,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád a zároveň dodal, že hlavním důvodem tohoto stavu byly příznivé rozptylové podmínky.
 

 
 

Naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících látek jsou každoročně porovnávány s výsledky měření prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem v rámci státního imisního monitoringu v areálu Základní školy Demlova a na stanici AIM v Košeticích. Z výsledků hodnocení vyplývá, že veškerá překročení se vyskytovala pouze v zimním období, kdy jsou v provozu malé zdroje - hlavně lokální topeniště. Podobné zdroje zvýší plošné zatížení celého regionu a společně s emisemi z dopravy vzroste koncentrace prašných částic a oxidů dusíku, hlavně u dopravních tepen. V rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, v oblasti průmyslové zóny sousedící s dálnicí D1 je kvalita ovzduší přirozeně horší.

 

Celkové náklady na měření se pohybují kolem půl miliónu korun za rok, na úhradě nákladů se kraj a město podílí rovným dílem. Podle zástupců Kraje Vysočina a města Jihlavy společný projekt poskytuje důležité informace a obě strany počítají s jeho pokračováním. „Lokality sledované v rámci krajského projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina bychom chtěli v následujícím období vybírat cíleně s možností monitoringu oblastí, ve kterých došlo k masivnější výměně kotlů. Zajímají nás lokální efekty ekologických opatřeních podpořených z fondů Evropské unie,“ prozradil budoucí záměry Zdeněk Chlád s tím, že současné dotace mají společně s dalšími výzvami podpořit výměnu šesti tisíc kotlů na tuhá paliva, tedy 15 % ze všech 40 tisíc aktuálně fungujících na Vysočině.

Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=4952&id=4071820.

 

  • Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 17.2.2016 / 17.2.2016

Počet návštěv: 2742
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek