Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Petr Krčál: Cílem musí být provázání sítě sociálních a zdravotních služeb

Petr Krčál: Sociální služby v kraji zdárně vzdorují
Z důvodu demografických změn ve společnosti je v Kraji Vysočina kladen důraz na podporu seniorů. To se odráží v přibývajících aktivitách cílených na tuto skupinu, zvyšování povědomí veřejnosti o významu aktivního stárnutí a značný potenciál je patrný také v oblasti zapojování seniorů do programů dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce. Změny v demografické křivce se rovněž projevují v zájmu o pobytové sociální služby, zejména těch v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.
 

 
 

Se stárnutím populace v České republice je spojena i otázka vzájemné provázanosti zdravotních a sociálních služeb a otázka dlouhodobé péče o staré a nemocné lidi. „Přínosem vzájemné provázanosti služeb, ať už pacienta nebo klienta služeb by měla být snazší orientace v systému a jasné definování toho, na jakou službu má nezpochybnitelný nárok. Dnes oddělené řešení vede k neustálé snaze přesouvat náklady mezi resorty a sektory, nikoliv však ve prospěch celkových nákladů a efektivity pro občany,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

 

Současný častý obrázek je ten, že řada pacientů v seniorském věku zůstává na léčebnách dlouhodobě nemocných. Rodina pak mnohdy dlouze řeší, kam umístit svého nejbližšího. Jak nynější neutěšený stav vyřešit je úkolem pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních věcí a zdravotnictví. Zastoupeni jsou tu jak poskytovatelé péče, profesní sdružení, odbory, zdravotní pojišťovny, tak i zřizovatelé zdravotnických a sociálních zařízení. Konečným výsledkem by mělo být přijetí nové právní normy, která zajistí efektivnější péče o pacienty a udržitelný způsob financování těchto služeb. „Cílem lepšího propojení sociální a zdravotní péče není šetření, ale lepší hospodaření s penězi a zefektivnění služeb,“ zdůraznil radní Petr Krčál. Vzájemnou provázaností služeb by se navíc vyřešilo velké množství duplicit, které se podepisují na nedostatku míst v sociálních zařízeních.

 

To se týká také některých míst našeho regionu, která se potýkají s nedostatkem lůžkových kapacit v domovech pro seniory. Kraj tak pumpuje prostředky do výstavby nových specializovaných zařízení. V rámci dlouhodobé strategie by měla vzniknout v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Telči. S výstavbou nového domova pro seniory se počítá také v Chotěboři a Pacově. V letošním roce se otevřou dveře nového specializovaného zařízení pro lidi po nehodách a mozkových příhodách v Proseči u Pošné. Vyplní tak chybějící zařízení na území Kraje Vysočina a zlepší péči o tyto lidi, kteří doposud hledali péči jinde. „V rámci stárnutí populace se kraj snaží podporovat i jednotlivé formy terénních a ambulantních služeb a zejména pak rozšiřovat tyto služby do míst, kde v současné době nejsou plně dostupné,“ dodává Petr Krčál.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Petr Krčál: Cílem musí být provázání sítě sociálních a zdravotních služeb
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2016 / 18.1.2016

Počet návštěv: 1338
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek