Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Petr Krčál: Sociální vyloučení musí být řešeno komplexně

Zastupitelstvo Kraje Vysočina se na svém posledním jednání zabývalo Strategií integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2016 – 2020. "Při zpracování předkládané strategie spolupracoval realizační tým zejména se členy platformy pro řízení procesu integrace sociálně vyloučených romských komunit, pracovníky ostatních odborů krajského úřadu a dotčených obcí, zástupci Úřadu vlády ČR, Úřadu práce ČR, Policií České republiky a dalšími zainteresovanými subjekty," říká krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.
 

 
 

„Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a předpokládá se její pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti. Jedním z cílů koncepce rozvoje kraje je zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, který pomáhá naplnit i integrační politika Kraje Vysočina,“ popisuje Petr Krčál.

 

Konkrétní opatření aktualizované programové části Programu rozvoje Kraje Vysočina hovoří o zlepšení soudržnosti místních komunit a posílení integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením. Komunitní pomoc a svépomoc, která si někdy klade za cíle značně složité a náročné, a to od vysoké kriminality, špatné infrastruktury škol pro rómské děti, národnostní rozpory, až po špatné podmínky pro využívání volného času, se neobejde bez výrazné pomoci pomáhajících profesionálů, jejich odborných pracovišť a spolupracujících dobrovolníků.  V Kraji Vysočina došlo k mírnému  zvýšení počtu vyloučených lokalit. To se mnohdy projevuje na kvalitě života obyvatel, kteří v lokalitách žijí.

 

„Osobně jsem ze zkušeností přesvědčen, že pokud nebude hlavním iniciátorem dění ve vyloučených komunitách sama komunita, například prostřednictvím svých neformálních vůdců a dalších iniciativních občanů, nebude dobře fungovat žádná iniciativa a opatření ze strany státu, krajů a místních samospráv,“ řekl po jednání zastupitelstva Petr Piňos, krajský radní pro oblast multikulturní spolupráce a neziskový sektor.

 

Celostátní Agentura pro sociální začleňování by měla postupně začít pracovat v nejvíce problematických krajích, a to Ústeckém, Libereckém, Moravskoslezském a Jihomoravském. "Jedním z míst, kde se s pomocí celostátní agentury setkáme i v Kraji Vysočina, bude sociálně vyloučená lokalita ve Žďáru nad Sázavou. Ta by prostřednictvím svých profesních pracovníků aktivně pomáhala začleňovat Rómy a Romky do sociálních komunit měst a obcí a měla by vytvářet podmínky v rámci integračního procesu, který nebyl doposud komplexně realizován.V neposlední řadě by agentura měla výrazně zlepšit podmínky pro zaměstnávání Rómů a očekává se, že vstoupí v jednání s obcemi a městy v otázkách bydlení a dalších neformálních občanských aktivit sociálně vyloučených lidí. K tomu pomůže i evropský program zohledňující  pomoc při výstavbě bytů v rámci sociálního bydlení," uzavírá Petr Krčál.


  • tisk@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 21.12.2015 / 21.12.2015

Počet návštěv: 6949
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies