Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Setkání rady kraje se starosty obcí

Setkání Rady Kraje Vysočina se starosty
První letošní setkání členů Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí v regionu hostila v březnu 2015 Třešť. Největší prostor byl s ohledem na novinky v legislativě věnován změnám novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jejím dopadům na proces poskytování dotací. V kuloárech bylo nejčastěji slyšet o opravách a modernizacích krajských komunikací a v diskuzi starostové poukazovali zejména na stále se zvyšující administrativní zátěž vyplývající z nových zákonů a nařízení nebo na duplicitu povinně sdělovaných informací.
 

 
 
Zdravý kraj

Novinkou jak pro poskytovatele sociálních služeb, tak pro kraje, je změna financování sociálních služeb – tedy přechod tohoto procesu z MPSV na kraje. „Aby Kraj Vysočina předešel provozním problémům spojeným s pozdním poskytnutím dotací z MPSV na straně poskytovatelů, schválilo krajské zastupitelstvo první část dotací už v lednu 2015, a to neprodleně po doručení rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace,“ upozornil radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Ten také upozornil, že roste zájem celé řady subjektů zahájit provozování nových sociálních služeb a v některých případech své záměry realizují, aniž by si ověřili, zda jsou veřejné rozpočty připravené na jejich financování. Možnost financování těchto služeb ze státních prostředků nebo z rozpočtu kraje není v těchto případech před založením nové sociální služby vůbec projednávána.

 

Vzhledem k tomu,  že začátkem roku nabylo účinnosti nové nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 musí i Kraj Vysočina zpracovat svůj plán odpadového hospodářství, kterým mimo jiné stanoví konkrétní cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro nakládání s komunálními odpady.  Starosty regionu nejvíce zajímaly aktuální informace týkající se Integrovaného systému nakládání s odpady. Aktivita byla do roku 2013 skutečně koordinována Krajem Vysočina. V tom samém roce však iniciativu na základě přání obcí převzalo Sdružení obcí Vysočiny v jehož čele je primátor krajského města Jihlava. O aktuálním stavu proto starosty informoval primátor Rudolf Chloupek. 

 

Přítomným starostům byla v samostatné prezentaci představena místní Agenda 21, jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, a také možnost čerpání dotací ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

 

Další setkání rady kraje se starosty obcí je naplánováno na podzim 2015.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Setkání rady kraje se starosty obcí
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2015 / 17.3.2015

Počet návštěv: 3666
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek