Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Církevní muzeum v Polné

 

 
 

Adresa

Informační centrum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Římskokatolická farnost – děkanství Polná

Husovo náměstí 14  

588 13 Polná                                                                                                                                                                                                             

tel.: 567 212 139

e-mail: farapolna@centrum.cz

web: www.infocentrum.farnostpolna.cz

 

Otevírací doba od 1. dubna do 30. září

Út - So 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Ne a zasvěcené svátky 11:00 - 12:00 13:00 - 16:00

V době svatebních obřadů zavřeno.  Délka prohlídky cca 60 minut. Zahájení poslední prohlídky v 15:00 hod.

 

Vstupné

Základní Snížené
Trasa A i Trasa B 50 Kč 30 Kč
Trasa C 80 Kč 50 Kč

Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje dodržovat návštěvní řád a řídit se pokyny průvodce. Do objektu vstupuje na vlastní nebezpečí. Za děti do 15 let věku ručí doprovod dospělého.

 

O muzeu

První církevní muzeum na Vysočině i v Královéhradecké diecézi je umístěno v prostorách nacházejících se nad klenbami kostela, na ochozech a věži chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který nabízí prohlídkovou trasu s památnými obrazy, plastikami, vzácnými liturgickými předměty, hudebními nástroji, ale i vybavený byt zvoníka. Chrám, který je od r. 2008 národní kulturní památkou, prošel dvouletou rekonstrukcí. Nové expozice vznikly v dříve nevyužívaných sálech. Celá trasa je tematicky rozdělena a vztahuje se k historii místního chrámu, má tedy spíše edukativní charakter, neboť je koncipována v duchu pastorace. První sál církevní expozice je věnován tématu smrti. K vidění jsou barokní rakve, náhrobní kameny a další artefakty spojené s pohřbíváním. Po průchodu audiovizuálním sálem se návštěvník dostane do části expozice, která je věnována církevnímu divadlu v Polné. V dalších sálech naleznou návštěvníci sakrální obrazy a sochy spolu s liturgickým náčiním, textiliemi a mešními rouchy. Expozici uzavírá sál věnovaný duchovní hudbě polenského chrámu. Muzeum bylo otevřeno dne 25. srpna 2012 pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou a královéhradeckým biskupem Janem Vokálem.

 

Historie chrámu

Největší ze čtyř polenských kostelů byl vystavěn v letech 1700-1707 podle plánů italského mistra Dominika de Angeli v místě bý­valého gotického kostela Matky Boží; ten byl v roce 1699 za tím účelem zbořen. První stavitel Vít z Nového Veselí v roce 1701 pro jisté neshody odstoupil a stavbu mariánského chrámu pak řídili Italové Jan a Pietro Spi­netti.

V roce 1707 byla nedokončená stavba provizorně předána, aby mohla sloužit svým účelům. Ve dnech 7. – 13. září 1707 byl chrám vysvěcen strahovským opatem Vítem. Trojlodní baziliku z velké části financoval majitel polenského pan­ství Leopold Ditrichštejn. Ten však v roce 1708 zemřel a další práce byly zasta­veny. Podle původních plánů měly být např. ještě postaveny dvě menší boční věže a 12 kamen­ných soch sv. apoštolů. K tomu však již ni­kdy nedošlo. Přání knížete Leopolda Dit­richštejna a jeho otce Fer­dinanda vystavět v Polné velkolepý chrám pro bohoslužby se spl­nilo jen částečně. Přesto jde o dílo monumentální a obdivované.
Monumentální stavba na největším polenském náměstí – Husově – je vedle areálu hradu a zámku dominantou města. Odborníky je chrám řazen mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby v České republice. Dokonalou ukázkou precizní výtvarné práce italských mistrů z Florencie je štuková a fresková výzdoba na stěnách, valené klenbě a stropech chrámu, která má vskutku evropskou úroveň. V letech 1707 a 1708 zde pracovali na dokončení a úpravách výzdoby malíř Luca Antonio Colomba (1674-1737) a štukatér a mramorář Giacomo Antonio Corbellini (1674-1742), který předtím působil mj. i ve Znojmě a na hradě Pernštejn. Kolem chrámu je ze tří stran ohradní zeď, na západní straně rozdělena terasou a schodištěm. Pod schodištěm je kamenná kašna se sloupem uprostřed s plastikou putta, nad ní jsou umístěny sochy sv. Petra a sv. Pavla. Ty měly být spolu se sochami dnes umístěnými na mostě ve Žďáře nad Sázavou původně umístěny na volutách vyčnívajících po obou stranách chrámu nad střechou lodi. Půdorysnou dispozicí, objemem v krychlových metrech a celkovým pojetím je tento barokní skvost právem uváděn jako jeden z největších. Je 63 m dlouhý, 26 m široký a 22 m vysoký. Věž sahá do výšky 64 m. Byla postavena v roce 1894 podle návrhu arch. Františka Schmoranze, když původní věž shořela při požáru v r. 1863. Kromě hlavního oltáře v hlavní lodi je v obou postranních ještě 8 menších bočních oltářů. Zajímavá je dlažba z roku 1713. Pod dlažbou z části ze starých náhrobních kamenů nacházejí se hrobky šlechtického rodu Žejdliců, kteří Polnou drželi v letech 1597-1623. Velké barokní varhany, dílo Davida Siebera z roku 1708, doplňují menší, velmi vzácné varhany z konce 16. sto­letí na literátském kůru na řemenový pohon (tzv. klakováním).

 
 
Zodpovídá: Jana Komínová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 22.10.2014 / 14.1.2020
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 8571
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek