Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Prezentace z konference „Za čistou řeku Jihlavu“ přístupné na krajském webu

Ilustrační foto
Na konci září se uskutečnila v Jihlavě odborná konference „Za čistou řeku Jihlavu“ věnující se kvalitě vodního toku klíčového pro budoucí rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany. Všechny prezentace a závěry z této konference jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství.
 

 
 

Konference navázala na studii Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice, kterou Kraj Vysočina převzal od společnosti ČEZ, a. s. Tato studie řeší komplexně aktuální stav povrchových vod v povodí vodního díla Dalešice, identifikuje zdroje znečištění povrchových vod, analyzuje jejich vliv a zároveň navrhuje nejvíce efektivní opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody včetně finanční náročnosti těchto opatření.

Na konferenci zazněly důležité závěry. „Jakostní model je jediný komplexní nástroj, který ukazuje, jak s omezenými finančními zdroji zrealizovat účelná a efektivní opatření. Navrhuje řešení ke snížení znečištění povrchových vod v celém povodí a ukazuje i na nedostatky v legislativě“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Pro zlepšení kvality povrchové vody v povodí Jihlavy je třeba v následujících letech vynaložit více než 500 miliónů korun. Zejména se jedná o investice do staveb kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích, je třeba ale zrealizovat i některá opatření na zemědělských pozemcích. „Hledáme možnosti získání finančních prostředků ze státních a evropských dotačních titulů na realizaci opatření navržených v Jakostním modelu,“ dodal Zdeněk Chlád.

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.10.2014 / 22.10.2014

Počet návštěv: 5791
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek