Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Raci z Rybníka Pařez se konečně dočkali

Raci z Rybníka Pařez se konečně dočkali
V současné době vrcholí přípravy na realizaci odbahnění rybníka Pařez, který je zároveň jednou z přírodních rezervací, o které Kraj Vysočina pečuje. Odbahnění proběhne v rámci krajského projektu „Biodiverzita II. – PR Pařez“. Náklady na úpravu přírodní rezervace přesáhnou částku tři miliony korun.
 

 
 

Přírodní rezervace Rybník Pařez se nachází necelé 2 km severovýchodně od obce Kaliště (okres Pelhřimov). Lokalita je významná výskytem zachovalých vodních a mokřadních ekosystémů, především rákosin, ostřicových porostů a vlhkých a rašelinných luk s výskytem některých významných druhů rostlin, např. třtina nachová, vachta trojlistá či ďáblík bahenní. Na rybník samotný je vázán výskyt bohaté populace raka říčního.

 

Zátopa rybníka je v současnosti velmi silně zazemněná v důsledku smyvu půdy z pozemků v povodí nad rybníkem. Navíc sedimenty bohaté na obsah živin negativně ovlivňují kvalitu vody. Silná vrstva živinově bohatého sedimentu negativně ovlivňuje populaci raka říčního na této lokalitě – zejména při pravidelných výlovech část populace hyne, protože sediment znemožňuje jejich sbírání a dočasné přechování mimo rybník.

 

Cílem projektu je kromě odbahnění rybníka a zlepšení podmínek pro výskyt raka říčního také pomocí dalších dílčích opatření podpořit rozvoj biodiverzity této lokality. Cenné plochy podmáčených a rašelinných luk navazující na samotný rybník totiž nadměrně zarůstají náletovými dřevinami. Kromě odbahnění rybníka proto bude realizováno i asanační kosení dlouhodobě nekosených podmáčených luk v litorálu rybníka a na vybraných plochách bude odstraněn nálet nežádoucích křovin.

 

Celkem budou na lokalitě odvedeny práce za více než tři miliony Kč. Na spolufinancování projektu se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu. Práce budou probíhat do konce května roku 2015, na kdy je stanoveno předpokládané předání díla zhotoviteli.

 

 

  • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 505, e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz.

 

 

Raci z Rybníka Pařez se konečně dočkali

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 2
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.8.2014 / 25.8.2014

Počet návštěv: 7880
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek