Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Vyhlášeny výsledky soutěže Skutek roku 2013

Vyhlášeny výsledky soutěže Skutek roku 2013
Kraj Vysočina včera zveřejnil výsledky soutěže Skutek roku 2013. Už popáté v historii Kraje Vysočina došlo na vyzdvižení aktivit těch, kteří pro region a jeho občany udělali něco mimořádného nad rámec svých povinností. „Jako radní kraje, který má na starosti regionální rozvoj a územní plánování, a politik projektu Zdravý Kraj Vysočina, jsem potěšen, že stále existuje řada lidí v našem regionu, kteří pomáhají se zvýšením kvality života jeho obyvatel,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský. Slavnostní předání cen se odehrálo v reprezentačních prostorách Zámku Telč za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a dalších hostů.
 

 
 

„Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich obrovský osobní přínos pro rozvoj regionu, jejich stálou invenci a elán, se kterým ke svému poslání přistupují,“ poděkoval všem hostům i oceněným hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Výsledky Skutku roku 2013

 

Kategorie fyzické osoby

Sociálně zdravotní oblast

1. Alena Hutařová, Jihlava

Oceněna za uspořádání plesu pro Kamínek. Je předsedkyní občanského sdružení Kamínek při Základní škole speciální a Praktické škole Jihlava, kde pracuje několik let ve prospěch dětí se zdravotním postižením. Tuto práci vykonává zdarma, bez nároku na odměnu. Pravidelně organizuje benefiční plesy, jejichž výtěžek putuje ve prospěch dětí s těžkým zdravotním postižením. Díky těmto finančním prostředkům mohou pravidelně navštěvovat Vodní ráj nebo absolvovat ve škole fyzioterapii.

2. Jiří Charvát, Velké Meziříčí

Oceněn za vedení klubu handicapovaných sportovců.

3. Martin Kubát, Havlíčkův Brod

Oceněn za svou všestrannou dobrovolnickou činnost v roce 2013.

 

Oblast kultura a umění

1. Martina Olivová, Bystřice nad Pernštejnem

Oceněna za vedení Divadla Beze jména, které založila v roce 2008 a po celou dobu ho vede ve svém volném čase a bez nároku na mzdu. Divadlo má nyní 42 členů. Její hlavní snahou je motivovat děti k práci, činnosti a umění, utvářet charakter a rozvíjet osobnost. Paní Olivová připravila několik projektů, které se těšily mnoha repríz a velkému množství návštěvníků. Jako příklad lze uvést – Mrazík, Lotrando a Zubejda, Zlatovláska, připravuje muzikál „Ať žijí duchové“. V její režii jsou též pořádány Výchovné koncerty pro mateřské a základní školy v regionu Bystřicko.

2. Ivana Řídká a Hana Štěpničková, Třebíč

Oceněny za kulturní akce spojené s charitou.

3. Jana Návratová, Telč

Oceněna za péči a rozvoj lidových tradic na Telčsku.

 

Oblast životního prostředí

1. Václav Hlaváč, Havlíčkův Brod

Oceněn za péči o zraněné dravce a jejich ochranu. I když tuto činnost dělá profesionálně, věnuje jí i většinu svého volného času. Je to ukázka koníčku, který je zároveň jeho povoláním. Pořádá každoročně Vítání ptačího zpěvu v Havlíčkově Brodě, kde proběhl už 20. ročník

2. Daniel Stejskal, Jihlava

Oceněn za ochranu přírody a vedení kroužku MOPíků.

3. Ocenění nebylo uděleno

 

Oblast volný čas dětí a mládeže

1. Tomáš Marek, Jihlava

Oceněn za vedení kroužku Škola skateboardingu. Aktivita se koná pod záštitou Domu dětí a mládeže a skateshopu Snowbitch. Od zahájení činnosti se Škola skateboardingu v Jihlavě rozrostla mezi největší v České republice. Má zásluhy i na jejích prvních závodech, a také se podílí na zřízení nového skateparku, který by měl být dokončen na přelomu roku 2014/2015.

2. Michal Nejedlý, Okříšky

Oceněn za organizaci krajského kola přehlídky Sedmikvítek.

3. Karel Paštyka, Jihlava

Oceněn za pořádání akcí pro děti.

 

Oblast poradenství, osvěta, vzdělávání

1. Jitka Němcová, Přibyslav

Oceněna za celoživotní činnost v hudební výuce. Od dětství se věnuje hře na housle. Během své pedagogické kariéry vychovala kolem 150 houslistů, z nichž někteří pokračují ve studiu hry na housle na konzervatořích a dalších školách se zaměřením na hudební výchovu. Je držitelkou českého rekordu z roku 2008 „Nejvíc společně hrajících houslistů“ – na koncertě zahrál 57členný houslový sbor.

2. Zdeněk Mikoláš, Třebíč

Oceněn za aktivní propagaci otužování.

3. Rudolf Neubauer, Jihlava

Oceněn za průvodcovskou činnost.

 

Projekty právnických osob

Oblast sociálně zdravotní obce nad 1000 obyvatel

Občanské sdružení Úsměváčci-PDRP (Postižené Děti, Rodiče a Přátelé) bylo založeno za účelem setkávání handicapovaných, jejich rodičů a přátel. Za dobu fungování o.s.Úsměváčci se podařilo zviditelnit rodiny s handicapovanými dětmi a mladými lidmi, poukázat na jejich problémy, ale i na to, že chtějí žít stejný život jako rodiny s dětmi zdravými. V roce 2013 byla zrealizována řada aktivit, např. vystoupení pro seniory, Vánoční koledování a také malování úsměvů, které byly rozdány lidem, protože: „Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.“

 

Ekonomická oblast obce do 1000 obyvatel

Nadace ČEZ (pobočka Dukovany) - získává ocenění díky nemalé podpoře projektů v regionu. Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti a podporují regiony v rozvoji komunitního života.

 

Ekonomická oblast obce nad 1000 obyvatel

Město Třebíč - 12. září 2013 se na třebíčském náměstí uskutečnil 5. ročník Biojarmarku, který je pořádán v rámci Projektu Zdravé město Třebíč. Návštěvníci jarmarku si mohli vybrat z široké nabídky čerstvých mléčných výrobků, masa, pečiva, včelařských produktů, ale i zboží se značkou fair trade. Veřejnosti se představily tři desítky prodejců. Cílem jarmarku je: nabídnout občanům města i jeho návštěvníkům široký a pestrý sortiment zboží se značkami: bio, eko nebo regionálního původu přímo z našeho Kraje Vysočina.

 

Oblast sídel, staveb a bydlení obce do 1000 obyvatel

Obec Dolní Vilémovice - v letech 2011-2013 proběhla náročná rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše, kterou provedli dobrovolníci z řad mládeže z Dolních Vilémovic, členové vojenských historických skupin a zástupci Aktivních záloh AČR při KVV Jihlava. Během několika víkendů bylo odpracováno 1055 hodin dobrovolné práce. Hlavní díl rekonstrukce provedla stavební firma Hádlík s.r.o. z Třebíče. K 100. výročí narození Jana Kubiše dne 22. 6. 2013 se podařilo domek otevřít veřejnosti. Smyslem projektu je připomenutí osobnosti Jana Kubiše a nezapomenutí jednoho z nejvýznamnějších činů druhé světové války, jakým atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha byl.

 

Oblast sídel, staveb a bydlení obce nad 1000 obyvatel

Statutární město Jihlava - v roce 2013 byla ukončena celková rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava. Zásadním přínosem je skloubení unikátního historického charakteru budovy s náročnými technickými a architektonickými požadavky na každodenní provoz školy, ve které tak může probíhat moderní výuka dětí z Jihlavy a širokého okolí. Základní umělecká škola má funkci kulturní instituce, která prezentuje svou tvorbu veřejnosti. V tomto ohledu došlo k vytvoření a zpřístupnění výstavních prostor školy. Realizovaná opatření umožnila zvýšit počet žáků školy včetně zpřístupnění všech prostor osobám s omezenou schopností pohybu. Dosažená ocenění za rekonstrukci: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2013, Cena časopisu Stavitel v soutěži Stavba roku 2013, Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2013, Prestižní ocenění Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2013.

 

Oblast životního prostředí obce do 1000 obyvatel

Spolek TILIA za Lipský letní prázdninový klub pro děti. Klub byl určen pro děti prvního stupně základní školy a zúčastnilo se ho 25 dětí, pro které byl připraven celodenní program plný her a různých úkolů. Děti se také učily různá řemesla a profese – stloukání másla, vaření, práci se dřevem, výrobu keramiky nebo navrhovaly stavbu přístřešku nad studánky a uklízely les. Zkusily si také práci zahradních architektů, kdy ve skupinách posuzovaly okolí školy a navrhovaly možné změny. Výstupy z plánování byly předány vedení školy a obce ke zvážení a možné realizaci.

 

Oblast životního prostředí obce nad 1000 obyvatel

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. za malování barvami půdy. To bylo jednou z velmi úspěšných aktivit v rámci projektu SONDAR CZ – AT, jehož cílem bylo přispět k posílení povědomí o funkci půdy a podpoře její ochrany. V roce 2013 se uskutečnilo několik seminářů a pracovních setkání o tom, co to je půda, proč má půda barvu, došlo k odebrání vzorku půd v Kraji Vysočina a vytváření barev. Byla vyhlášena soutěž Malování barvami Země v Kraji Vysočina, které se zúčastnilo šest základních škol. V prosinci minulého roku se v sídle Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka uskutečnila vernisáž obrázků „Malování barvami Země“ s vyhlášením výsledků nejpovedenějších obrazů. Výstava dál putovala po okresních městech Kraje Vysočina.

 

Oblast vzdělávání obce do 1000 obyvatel

Montessori Pelhřimov, o. s. za Mateřskou školu – Montessori v Dubovicích u Pelhřimova. V obci Dubovice u Pelhřimova byla založena mateřská škola zaměřená na pedagogickou metodu Montessori. Metoda Marie Montessori nabízí dětem široký rozvoj ve všech vědních oborech a vzdělávacích oblastech. Základem metody je zájem dítěte a přizpůsobení se jeho potřebám.

 

Oblast vzdělávání obce nad 1000 obyvatel

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. Za projekt Moderní venkovské málotřídní školy. Projekt „Moderní venkovské málotřídní školy“ je realizován na základě požadavku a zájmu 23 málotřídních škol v Kraji Vysočina. Cílem projektu je systematické a efektivní zvyšování manažerských a profesních kompetencí řídících a pedagogických pracovníků málotřídních škol Kraje Vysočina, včetně učitelek mateřských škol, v oblasti řízení a kurikulární reformy s důrazem na uskutečňování změn ve vzdělávání ve specifických podmínkách malotřídních škol.

 

Soutěž pořádaná Krajem Vysočina Skutek roku se koná v rámci projektu Angažovanci - Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.6.2014 / 3.6.2014

Počet návštěv: 6433
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek