Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Aktuální informace


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Výsledky kvality ovzduší v Jihlavě

Od roku 2010 provádí společnost ENVItech Bohemia v jihlavské průmyslové zóně měření kvality ovzduší. Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je společný projekt města Jihlavy a Kraje Vysočina. Prezentace výsledků tohoto měření byla předmětem tiskové konference, která se konala dne 26. února 2014 na jihlavské radnici.
 

 
 

Měření kvality ovzduší v jihlavské průmyslové zóně provádí společnost ENVItech Bohemia nepřetržitě 24 hodin denně již od roku 2010. Měření je pravidelně vyhodnocováno a výsledky ročního měření jsou každoročně prezentovány na tiskové konferenci, která se letos uskutečnila 26. února na jihlavské radnici. Naměřená data jsou každoročně porovnávána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem v Jihlavě a Košeticích.
Měření je prováděno v areálu společnosti Automotive Lighting na stanici, kterou lze označit jako dopravou zatíženou a měřeny jsou částice PM10, PM2,5, oxidy dusíku. Z dosavadních výsledků vyplývá, že imisní limity pro průměrnou roční koncentraci prašných částic (PM10, PM2,5) nebyly v letech 2010 až 2013 překročeny a přestože v roce 2013 došlo k mírnému zhoršení, jsou koncentrace těchto látek poměrně vyrovnané.
Trend průměrných 24-hodinových a měsíčních koncentrací prašných částic je téměř totožný, nejvyšší koncentrace jsou dosahovány v zimním období, nejnižší koncentrace jsou pak měřeny v létě.
Legislativa povoluje překročit 24-hodinovou koncentraci (50 μg/m3) 35 x za kalendářní rok. Z dosavadních výsledků vyplývá, že v roce 2011 překročila lokalita Automotive Lighting stanovenou koncentraci právě 35 x, v roce 2012 došlo pouze k 22 překročením a v roce 2013 došlo k mírnému zhoršení, kdy byla 24-hodinová koncentrace 50 μg/m3 překročena 27 krát. Vyšší koncentrace ve sledované lokalitě lze přičíst zejména vlivu dopravy jednak z logistiky průmyslové zóny a také z dálnice D1. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím koncentrace škodlivin prašných částic je vliv meteorologických podmínek. V letech 2011 až 2013 se vyskytují veškerá překročení na všech lokalitách pouze v zimním období, kdy jsou v provozu lokání topeniště, resp. vytápění domácností. Ty zvednou plošně zatížení celého regionu a tím nejvíce trpí dopravní lokality, kde je významný i příspěvek emisí z mobilních zdrojů a dochází tak častěji k překročení koncentrace 50 μg/m3 než v pozaďových lokalitách.
Vliv dopravy se projevil rovněž v koncentracích NO, které byly v průměru 3 x vyšší v lokalitě Automotive Lighting než v lokalitě AIM Jihlava.
Koncentrace NO2 charakterizují oblast z hlediska spalovacích procesů. Lokality Automotive Lighting a AIM Jihlava (Demlova) jsou na tom velmi podobně a situace v Jihlavě je tedy z hlediska koncentrací NO2 velmi dobrá. Pro NO2 platí imisní limit pro hodinové koncentrace. Jeho hodnota 200 μg.m-3 může být za kalendářní rok 18 x překročena. Na sledované lokalitě nebyl tento limit překročen, roční koncentrace NO2 jsou v posledních letech dokonce pod dolní mezí pro posuzování, tedy velmi nízké.
V rámci vyhodnocení výsledků měření vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se regionálním pozaďovým hodnotám. V oblasti průmyslové zóny sousedící s dálnicí D1 je ovzduší horší, ale přesto nedochází k překračování imisních limitů.
Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je společný projekt města Jihlavy a Kraje Vysočina a probíhá nad rámec státního monitoringu. Celkové náklady na měření včetně jeho vyhodnocení jsou přibližně 500 tisíc korun ročně.

Výsledky ročního měření jsou k dispozici v přiloženém dokumentu.


Ing. Rostislav Habán
Odbor životního prostředí a zemědělství

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 27.2.2014 / 27.2.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 7440
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek