Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj Vysočina uspořádal seminář k ochraně zemědělského půdního fondu

Kraj Vysočina uspořádal seminář k ochraně zemědělského půdního fondu
V závěru minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář na téma „Věda a výzkum v praxi – ochrana půdy na Vysočině“, který uspořádal odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Primárně byl určen pro orgány ochrany zemědělského půdního fondu z krajských úřadů celé republiky, pro velký zájem byl zpřístupněn i pro referenty z řad úřadů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina.
 

 
 

Odborný seminář měl za úkol seznámit účastníky s legislativními novinkami v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a s prací vědeckovýzkumných institucí, zastoupenými například Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s.r.o. Troubsko a Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o.. Školní statek Humpolec představil pilotní projekt „Půdoochranné technologie“, které se postupně úspěšně realizují na Vysočině a mohou částečně zabránit erozi cenné zemědělské půdy.

 

Tématem prolínajícím se všemi přednáškami se stala degradace půdy zásluhou nešetrného hospodaření a vodní eroze a hledání účinného nástroje v boji proti tomuto fenoménu. Tuto problematiku nastínil ve svém příspěvku i radní kraje za oblast životního prostředí Zdeněk Chlád, kdy mimo jiné uvedl: „Kraj Vysočina patří v měřítku České republiky ke krajům s vyšším podílem orné půdy, přesto i u nás dochází k jejímu úbytku. Část zemědělských subjektů v kraji se zaměřila na výstavbu zemědělských bioplynových stanic, což s sebou nese přímou potřebu změny způsobu hospodaření například změna osevních postupů, rozšíření ploch pro pěstování kukuřice na úkor jiných plodin. Následkem toho dochází častěji k ohrožení pozemků vodní erozí.“

 

I na základě ohlasů účastníků a přednášejících je předpokladem, že tento seminář nebyl jediným, ale prvním z řady odborných setkání.

 

Seminář se konal pod záštitou radního za oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

 

 

 • Tereza Salichová, odbor životního prostředí
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 523, e-mail: salichova.t@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Kraj Vysočina uspořádal seminář k ochraně zemědělského půdního fondu
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2013 / 26.11.2013

Počet návštěv: 10239
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek