Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina má k dispozici první dokument hodnotící výsledky měření kvality ovzduší probíhajícího v rámci řešení projektu „Informační systém kvality ovzduší měření v Kraji Vysočina“. Jedná se o Roční závěrečnou zprávu z měření za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. „Data z měření jsou on-line zasílána z mobilních měřících systémů na speciální webové stránky www.ovzdusivysocina.cz a slouží k informování všech skupin obyvatelstva“, doplnil k projektu ISKOV radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Podle Rostislava Habána z Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, který má krajský projekt na starosti, dosavadní výsledky měření potvrzují skutečnost, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice. Vyšší koncentrace byly měřeny pouze během extrémních epizod koncem ledna a začátkem února letošního roku, tyto epizody se však neodehrávaly pouze na Vysočině, ale měly nadregionální charakter a zasáhly celou Českou republiku. Důvodem zvýšených koncentrací byly nepříznivé rozptylové podmínky způsobené inverzním charakterem počasí. Jen v několika případech byly naměřené zvýšené hodnoty způsobeny lokálními podmínkami. Z výsledků lze rovněž vypozorovat, že obdobné koncentrace škodlivin byly zjištěny zároveň ve stanicích státního monitoringu.

 

Projekt realizuje na základě zadání Kraje Vysočina konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Po dobu 5 let se budou ve 24 vybraných lokalitách osm týdnů rovnoměrně rozvržených v roce měřit hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek. Projekt detailně řeší vliv lokálních topenišť, dopravy a průmyslové výroby na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina.

 

Projekt navazuje na řadu strategických dokumentů včetně studií a získané informace budou využity v oblasti vzdělávání EVVO (nový dotační titul Životní prostředí 2014 pod Fondem Vysočiny) a k informovanosti obyvatelstva o vlivu domácích topenišť na kvalitu malých sídel a zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva, zvláště dětí.

 

Z vyhodnocení roční zprávy vyplynulo, že soubor informací je natolik rozsáhlý, že další zpracovávání získaných dat bude možné provádět pouze sofistikovanými metodami, které budou sloužit jednak ve vzdělávacím procesu a dále poslouží k vypracovávání nových metodik hodnocení území pro ČR a v neposlední řadě vygenerují nové znalosti k dokonalému hodnocení některých nových forem poznání vzniku znečišťování ovzduší, prostorovou analýzu dat prezentovanou v podobě map apod.

 

V souvislosti s realizací tohoto projektu připravil Kraj Vysočina propagační materiál, který bude po dobu 5 let sloužit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel.

 

 

 • Rostislav Habán, odbor životního prostředí
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz
 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2013 / 26.11.2013

Počet návštěv: 10256
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek