Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Domov Háj, p. o.

 

 
 

Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj I. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000333, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu


Popis projektu

Projekt spočívá v nákupu rodinného domu ve Světlé nad Sázavou, kde vznikne bydlení pro 6 osob s mentálním kombinovaným postižením. Jedná se klienty Domova Háj, p. o., kterým je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením ve velkokapacitním objektu uprostřed lesů mimo dostupnost běžných služeb a neumožňuje tak začlenění osob s postižením do společnosti. V domě bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost. 


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení pro 6 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městě Světlá nad Sázavou prostřednictvím nákupu vhodného objektu, jeho rekonstrukce a úpravy pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení této domácnosti běžným vybavením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 6 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Vybudování komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou se očekává nejpozději do 28. 2. 2018.


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj II. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/00005877, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu


Popis projektu

Projekt spočívá ve výstavbě a rekonstrukci domů v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, kde vznikne v jednom objektu zázemí pro management organizace, ambulantní služby a denní aktivity a dále 4 rodinné domy pro bydlení celkem 24 osob s mentálním kombinovaným postižením, kterým bude v těchto objektech poskytována pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněné bydlení komunitního typu. Bydlení bude určeno pro klienty Domova Háj, p. o., kterým je v současnosti poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením ve velkokapacitním objektu uprostřed lesů mimo dostupnost běžných služeb a neumožňuje tak začlenění osob s postižením do společnosti. V objektech komunitního bydlení bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost.       


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování bydlení komunitního typu pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městě Ledeč nad Sázavou a společně se sociálně terapeutickou dílnou a zázemím pro management organizace ve městě Světlá nad Sázavou. Stane se tak prostřednictvím nákupu vhodných nemovitostí, následné výstavby nebo vhodné rekonstrukce, která uzpůsobí objekty pro zmíněnou cílovou skupinu, a zařízení těchto objektů vhodným běžným vybavením. S tímto je také spojena změna způsobu poskytování péče o 24 klientů s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí obdobném prostředí, ve kterém žijí jejich vrstevníci bez postižení. Vytvořením sociálně terapeutické dílny dojde k doplnění chybějící ambulantní formy služby v dané lokalitě. Dalším cílem, který projekt sebou nese, je přiblížení života osob s postižením většinové populaci a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Vybudování komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou se očekává nejpozději do 31. 12. 2020. Výše uvedenými cíli dojde ke zvýšení kvality poskytovaných pobytových sociálních služeb a s tím i spojené zvýšení kvality života osob s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytování ambulantních a pobytových služeb komunitním způsobem v běžné zástavbě měst a obcí zvyšuje dostupnost služeb v daném regionu. V případě uvolnění kapacity budou tak snadno služby dostupné zájemcům z řad občanů těchto měst nebo spádových obcí, kteří se tak nebudou muset stěhovat mimo své přirozené prostředí a přerušit tak své rodinné a přátelské vazby. Plánované umístění nově vybudovaných objektů v centrech měst Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou má zajistit klientům lepší dostupnost běžných služeb, a tím pomoci ke snadnějšímu sociálnímu začlenění do společnosti občanů těchto měst.


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj III. reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/00005883, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Výzvy 49.


Popis projektu

Projekt spočívá ve výstavbě a vybavení komunitních domácností pro poskytování pobytových sociálních služeb chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením pro celkem 34 klientů Domova Háj. Nové domácnosti budou umístěny  v rodinných domech v lokalitách Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. V každé lokalitě budou domácnosti obou služeb.  Součástí projektových aktivit je nákup nemovitostí, zpracování projektových dokumentací, výstavba/rekonstrukce domů, vybavení objektů a založení zahrad. Realizace projektu probíhá od roku 2016, ukončení projektu je plánováno v polovině roku 2021.


Cíl projektu

Cílem je vytvořit deinstitucionalizované zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb pro 34 klientů Domova Háj s mentálním a kombinovaným postižením v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod. Způsob poskytování péče tak bude změněn z ústavního na komunitní. Služba bude poskytována v novém prostředí dle individuálních potřeb každého klienta. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím nové výstavby a rekonstrukce domů, včetně následného vybavení nábytkem a dalším zařízením pro klienty a personál. Součástí realizace bude i základní úprava zahrad. Výstavba i vybavování objektů bude realizována v souladu s Kritérii transformace a deinstitucionalizace a Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016 - Materiálně technickým standardem.


Cílem projektu je spolu s navazujícími projekty uskutečnit kompletní transformaci zařízení Domova Háj v Háji u Ledče nad Sázavou, p.o., transformace se bude týkat celkem 64 klientů dle transformačního plánu organizace. Lokality byly vytipovávány s dvojím účelem. Tím prvním bylo na základě zmapování chybějících a již existujících služeb vytvořit síť, která bude dostupná i budoucím klientům ve větších sídlech okresu Havlíčkův Brod. V neposlední řadě byl brán ohled na původ a vazby stávajících klientů, aby jim transformované domácnosti umožnily kontakt s blízkými osobami a neměly opačný efekt. Cílem tohoto projektu, stejně jako navazujících projektů, je tedy také sladění potřeb stávajících i budoucích klientů Domova Háj, p. o. a zajistit tak efektivní poskytování místně dostupných služeb v dlouhodobém horizontu, čehož bude docíleno nejen realizací výstavby a vybavení objektů, ale také včasným zajištěním navazujících služeb, kvalifikovaného personálu, lékařské péče, pracovních příležitostí, atd.


 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Domov Háj (dříve ÚSP Ledeč nad Sázavou)
 

Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 3.6.2013 / 3.6.2019
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 14692
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek