Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Dokončen projekt digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina

Dokončen projekt digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina
Kraj Vysočina vytvořil nový Geoportál a účelovou katastrální mapu kraje v rámci projektu tzv. Digitální mapy veřejné správy (DMVS) pro zjednodušení a zkvalitnění informačního servisu pro všechny, kteří potřebují a využívají mapové podklady pro svou práci. Řešení vychází z typových projektů a postupů, které už byly ověřeny v praxi odbornou veřejností. „Projekt zmíněného Geoportálu Kraje Vysočina a účelové katastrální mapy byl zahájen v červnu 2011 a od letošního srpna byl spuštěn zkušební provoz“, informoval Lubomír Jůzl z krajského odboru informatiky. Projekt digitální mapy veřejné správy Kraje Vysočina stál 9,7 milionu korun a náklady jsou z 85 % hrazeny z evropských fondů z Integrovaného operačního programu.
 

 
 

V listopadu převzal Kraj Vysočina od zhotovitele první aktualizaci účelové katastrální mapy, která zpřesnila data katastru nemovitostí oproti prvotnímu pořízení v roce 2011. Podařilo se tak z krajské úrovně pokrýt území, které ještě nemá k dispozici státní digitální katastrální mapu. Data byla předána Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu k dalšímu využití a zároveň obcím s rozšířenou působností a Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny pro výkon veřejné správy.

 

Geoportál Kraje Vysočina poskytuje uživateli z jednoho místa výběr ze široké nabídky podkladových a tematických map. Jsou zde k dispozici zejména mapy z produkce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, které jsou tvořeny datovými sadami ortofoto (letecké snímky), dále sadami několika typů základních map a mapami správního členění. Je možné vybírat například z map územního plánování, životního prostředí, dopravy nebo kultury. Nedílnou součást map tvoří právě účelová katastrální mapa.

 

„Podmínkou je pouze registrace a následné uživatelské přihlášení do systému,“ vysvětlil Lubomír Jůzl a dodal, že k dnešnímu dni se do systému registrovalo přes 25 uživatelů, především z obcí s rozšířenou působností a projektanti. Přihlášeným uživatelům je k dispozici velmi praktický internetový obchod s daty. Pro potřebné datové podklady nemusí klient na úřad, ale stáhne si je pohodlně prostřednictvím internetu,“ uzavřel Lubomír Jůzl z odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Geoportál Kraje Vysočina je k dispozici na adrese http://geoportal.kr-vysocina.cz

 

 

  • Lubomír Jůzl, odbor informatiky
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 161, e-mail: juzl.l@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.12.2012 / 7.12.2012

Počet návštěv: 9119
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek