Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Datový sklad Kraje Vysočina nabídne od nového roku více informací

Datový sklad Kraje Vysočina nabídne od nového roku více informací
V dubnu 2011 byla Kraji Vysočina přidělena dotace ve výši 20 milionů korun z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“. Dosud používané technologie pro zpracování strukturovaných dat byly už na hranici své životnosti a docházelo k výpadkům systému s nutností restartu. V rámci projektu došlo ke kompletní obnově technologií s novým moderním designem, k rozsáhlému rozšíření zpracovávaných dat s přímým napojením na účetnictví a rozpočet kraje, na dotační tituly kraje, projekty spolufinancované z EU a veřejné zakázky. Podmínkou přidělení dotace byla finanční spoluúčast kraje ve výši 4 miliony korun. „Nový“ datový sklad bude spuštěn od 1. ledna 2013.
 

 
 

„Kompletně zpracovaná hlavní kniha, příjmy a výdaje, rozpočet, pohledávky a závazky, vše v průběhu let, poskytnou možnosti pro práci jak ekonomům, tak zaměstnancům na jiných odborech. Zjistit, kolik prostředků investuje kraj do školství, zdravotnictví či kultury, jaké je technické zhodnocení v průběhu let na vybraném objektu kterékoliv příspěvkové organizace, či kolik dotací vložil kraj do sociálních služeb, již nebude problematické, reporty v datovém skladu toto vše umožní,“ uvedla Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení krajského úřadu.

 

Došlo rovněž ke standardizaci vybraných datových zdrojů z jiných oblastí, např. odpadne zdlouhavá ruční práce při pořizování statistických dat v resortu školství. Statistická data jsou s minimálním ručním zásahem importovaná do datového skladu a připravená pro odborníky k analýzám.

Změna nastala i v oblasti řízení vnitřních procesů na úřadě. Např. kromě sledování nákladů na tisk, informací o vzdělávání, fluktuaci či nemocnosti, došlo k propojení docházkového systému s evidencí cestovních příkazů a nepřítomnosti na pracovišti.

 

Výraznou změnou je přímé propojení s účetnictvím zdravotnických zařízení, čímž kraj dostává do rukou mocný nástroj pro kontrolu hospodaření nemocnic, jejich pohledávek a závazků, nákupů a výdejů lékáren či informaci o stavu majetku, se kterým organizace hospodaří.

„Kraj realizací projektu obdržel obsáhlý zdroj informací pro tvorbu strategických materiálů a pro rozhodování samosprávy, nástroj pro běžnou denní práci zřizovatelských odborů, benchmarking organizací v rámci odvětví, prostředek pro jejich hodnocení a sledování vybraných ukazatelů kvality,“ doplnil Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který má oblast analýz ve své gesci.

 

Z důvodu zabezpečení kontinuálního provozu a bezproblémového přechodu na nový systém bude do konce roku 2012 probíhat paralelní provoz „starého“ a „nového“ datového skladu s tím, že data budou aktualizována průběžně v obou verzích. Výjimkou je ekonomika a rozpočet kraje, kde paralelní provoz není možný. Den, ke kterému budou původní datové zdroje ekonomiky a rozpočtu odpojeny, bude stanoven po diskusi s Odborem ekonomickým Krajského úřadu Kraje Vysočina. Externí portál do konce roku poběží pouze pro autorizované uživatele (příspěvkové organizace). Odbor analýz a podpory řízení, v jehož gesci datový sklad je, připraví ostré spuštění provozu od 1. 1. 2013.

 

Základní údaje o projektu

Zahájení realizace:   26. 4. 2011

Ukončení realizace:  31. 10. 2012

Celkové náklady projektu:  20 813 250,00 Kč

Finanční zdroje IOP: 17 691 260 Kč

Finanční zdroje kraje: 3 121 990 Kč

 

 

  • Dana Buřičová, odbor analýz a podpory řízení
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 331, e-mail: buricova.d@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Datový sklad Kraje Vysočina nabídne od nového roku více informací
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.11.2012 / 13.11.2012

Počet návštěv: 7005
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek