Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

Kraj Vysočina má nový etický kodex

Kraj Vysočina má nový etický kodex
Nově formulovaný etický kodex zaměstnanců je postaven na třech základních pilířích. Představuje zaměstnance Kraje Vysočina jako PROFESIONÁLa, INOVÁTORa a HOSPODÁŘe.
 

 
 

Dokument rozvíjí a specifikuje hodnoty definované ve vizi Krajského úřadu Kraje Vysočina. Vedení organizace k jeho vydání vedla zejména potřeba reagovat na zvyšující se nároky kladené na výkon veřejné správy jako služby občanům. „Dlouhodoběji jsem vnímal potřebu přesněji určit žádoucí způsoby chování a jednání našich zaměstnanců a naopak informovat podřízené o tom, co je méně vhodné, čeho by se měli v pracovním i civilním životě vyvarovat,“ zmínil ředitel úřadu Zdeněk Kadlec.

 

Smyslem kodexu je zdokonalovat firemní kulturu a přispívat k vytváření etického pracovního prostředí. Má svůj vnitřní i vnější cíl. Vnitřním cílem je pomáhat zaměstnancům Kraje Vysočina nalézt mravně přijatelná řešení v situacích, kdy se mohu nacházet v určitém konfliktu či dilematu. Vnějším cílem pak je zejména přispět ke zvýšení důvěry občanů ve veřejnou správu.

 

Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina je přístupný široké veřejnosti. Jeho stručné a úplné znění lze nalézt na www stránkách kraje v sekci „krajský úřad“ (aktuálně na: http://www.kr-vysocina.cz/eticky-kodex-zamestnancu-kraje-vysocina/ds-302139/p1=52362).

 

Dokument není příkazem ani jinak závaznou normou. Jeho respektování je vázáno na svědomí a profesionální čest člověka - zaměstnance Kraje Vysočina.

 

Nový etický kodex zaměstnanců v praxi nahrazuje předchozí dokument vydaný v roce 2006. Byl vytvořen v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina pod názvem „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Kraj Vysočina má nový etický kodex

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Kraj Vysočina má nový etický kodex
 

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 10.4.2012 / 10.4.2012

Počet návštěv: 7550
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek