Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře je jedním ze sedmi zařízení poskytujících dětem na Vysočině krizovou pomoc

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
Na území Kraje Vysočina plní funkci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc sedm organizací. Nově nabízí "krizovou pomoc" mj. i Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře. Na rozdíl od ostatních poskytovatelů jsou v Nové Vsi děti přijaté v tomto režimu fakticky odděleny od ostatních svěřenců s nařízenou ústavní výchovou. "Děti jsou umístěny v samostatném bytě v katastru obce o velikosti 5+1 s dvoulůžkovými pokoji, kuchyní a jídelnou, obývacím pokojem a sociálním zařízením. Místo ústavní výchovy jsou zde klienti v přechodné péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není rozhodnuto jinak," uvedla ředitelka Dětského domova Nová Ves u Chotěboře Etela Coufalová.
 

 
 

Krizová lůžka v Nové Vsi jsou určena pro děti od 3 - 18 let, které se ocitly bez přiměřené péče jejich věku. Většina umístěných dětí je přijímána z důvodu špatné bytové situace, zanedbání péče, nezvládání péče, podezření z týrání, domácího násilí a rozvodových sporů. Důvodem však mohou být i hospitalizace osamělého rodiče nebo svěření dítěte za účelem zajištění péče, svěření do výchovy třetí osoby nebo nástup rodiče do výkonu trestu. "Pobyt v zařízení tohoto typu je vždy pouze po dobu nezbytně nutnou," upozorňuje Ivana Matoušková z krajského oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 

Na území Kraje Vysočina je aktuálně sedm zařízení plnících funkci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Od roku 2005 tuto pomoc zajišťují zvláštní zdravotnická zařízení – Dětské centrum Jihlava (zejména pro děti do 3) a Dětský domov Kamenice nad Lipou (zejména pro děti do 6 let). "Jejich kapacita je naplněna 14 dětmi," upřesňuje Ivana Matoušková s tím, že tato forma pomoci dětem se osvědčila a je využívána. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Kraji Vysočina chyběla pro věkovou kategorii 6 – 18 let. Od září letošního roku je tato pomoc zajišťována nově formou doplňkové činnosti v dětských domovech pro děti ve věku 3 - 18 let zřízených krajem: v Dětském domově Senožaty, v Dětském domově Telč, v Dětském domově Rovečné, v Dětském domově Budkov a v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře.

 

Podle Ivany Matouškové je současný stav, kdy jsou dvě zařízení pro děti do 6 let a pět zařízení pro děti do 18 let, optimální z hlediska kapacity i vzdáleností. "Pokud se bude plnit Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti, měla by se posilovat i síť podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, měly by se postupně snižovat počty dětí s nařízenou ústavní výchovou, resp. zvyšovat počty dětí vyrůstajících v pěstounské péči. Předpokládá se proto přesunutí těžiště pobytových služeb z dlouhodobé ústavní výchovy do tohoto krátkodobého "krizového" pobytu. Počítá se i s tzv. odlehčovacími pobyty pro děti v pěstounské péči. Lze očekávat, že tato pobytová zařízení budou sloužit pro děti rodičů, kteří se ocitli v bytové krizi," upozorňuje Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

 

Náklady na krizová lůžka jsou kryty z účelové státní dotace - státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoci poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které:

 • se ocitlo bez jakékoliv péče
 • je ohroženo na zdraví či životě
 • se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku
 • je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané
 • se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva

Za jakých podmínek může být dítě do tohoto režimu zařazeno:

 • rozhodnutí soudu
 • žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tom případě je nutné, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně podal návrh soudu na nařízení předběžného opatření - za předpokladu, že se mu nepodaří do 24 hodin zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem v zařízení)
 • žádosti zákonného zástupce dítěte (o umístění tedy nemůže požádat pěstoun ani jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte - tyto osoby však mohou dát souhlas s pobytem dítěte ve smyslu § 42 odst. 3 z. č., viz výše)
 • na základě žádosti samotného dítěte

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře je jedním ze sedmi zařízení poskytujících dětem na Vysočině krizovou pomoc
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.11.2011 / 30.11.2011

Počet návštěv: 17031
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek