Cesta: Titulní stránka > Samospráva


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Informace o výsledcích měření škodlivin v Jihlavě

Informace o výsledcích měření škodlivin v Jihlavě
Tečku za ročním monitoringem škodlivin v Jihlavě udělala tisková konference, která se konala ve čtvrtek 27. ledna 2011 v sídle Magistrátu města Jihlavy. Na tiskové konferenci prezentovala firma ENVItech Bohemia s.r.o. výsledky měření imisí, které prováděla po celý rok 2010 na stanici umístěné v areálu společnosti Automotive Lighting. Tento monitoring byl navržen jako jedno z opatření studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“, která se realizovala na základě zadání kraje Vysočina v letech 2008 a 2009.
 

 
 

Kraj Vysočina společně s městem Jihlava zajistil pokračování měření v lokalitě, kde byly v rámci obsáhlé studie naměřeny nejvyšší koncentrace škodlivin. První pololetí a roční report měření financovalo město, druhé pololetí kraj Vysočina. Zjištěné hodnoty měření byly porovnány s pozaďovou měřící stanicí (stanice bez významných zdrojů) umístěnou v areálu ZŠ Demlova v Jihlavě, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav. Z výsledků je patrné, že v lokalitě Automotive Lighting jsou měřeny vyšší hodnoty prachových částic než u pozaďové stanice ČHMÚ. Ještě větší rozdíl je v hodnotách oxidů dusíku, jehož hlavním zdrojem je doprava.

 

Vyšší hodnoty naměřené v lokalitě průmyslové zóny prokázaly vliv místních zdrojů. Z naměřených hodnot tuhých a plynných znečišťujících látek jednoznačně vyplývá, že rozhodujícím zdrojem v této lokalitě je doprava, která je také v souladu s krajským programem ke zlepšení kvality ovzduší a se závěry zrealizované studie jedním z prioritních zdrojů na území kraje Vysočina. Provozovaná stanice mimo jiné potvrdila závěry odborné studie a očekávané rozložení znečištění ovzduší vyplývající z podrobně zpracované rozptylové studie Jihlavy.

Závěrem ročního vyhodnocení výsledků měření je konstatování, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci prašných částic nebyl ani na jedné z lokalit překročen. „Pro zjištění dlouhodobých trendů má měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy velký význam, proto má kraj Vysočina zájem v měření pokračovat a toto měření bude i nadále finančně podporovat,“ uvedl při prezentaci výsledků měření na tiskové konferenci krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý.

 

Kompletní výsledky celoročního měření jsou zveřejněny na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz, odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

Rostislav Habán, odbor životního prostředí

Krajský úřad kraje Vysočina

telefon 564 602 514,

Mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.1.2011 / 31.1.2011

Počet návštěv: 22432
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek