Cesta: Titulní stránka > Samospráva


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj Vysočina spouští rozsáhlou diskuzi k budoucnosti středního školství

studenti SŠ
Na Vysočině chybí ročně v lavicích prvních ročníků středních škol 800 studentů, to v praxi představuje 40 nenaplněných tříd. Tento úbytek se posunuje do vyšších ročníků a bude zásadně ovlivňovat střední školství ještě několik let. Nezájem o učební obory je hrozbou pro jejich budoucí existenci. I proto si kraj nechal zpracovat studii dopadů demografického vývoje do středních škol. "Čísla jsou neúprosná, už teď jsou některé střední školy využity jen ze 3/4 kapacity. To představuje vysoké náklady navíc na žáka jak v provozních, tak osobních nákladech. Ministerstvo školství ovšem výši finanční dotace počítané na žáka nezvyšuje. To je pro kraj dlouhodobě neudržitelný stav žádající si jednání o zásadní změně. Musíme zabránit snižování kvality vzdělávání a přijmout opatření vedoucí k efektivnějšímu využití škol a výuce v nich. Na tom se shodují všichni účastníci diskuze," upozorňuje hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.
 

 
 

Krajský odbor školství, mládeže a sportu definoval oblasti, které potřebuje regionální školství řešit. Všechny v budoucnu zvažované kroky chce vedení kraje v průběhu příštích týdnů diskutovat především s vedením středních škol, pedagogy, s veřejností, zástupci všech měst se sídly středních škol a členy krajského zastupitelstva. To už v září loňského roku uložilo odboru školství, mládeže a sportu zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem a koncem roku vzalo na vědomí harmonogram jejich projednávání.

 

Hlavním motivem k rozsáhlé diskuzi nad budoucností škol na Vysočině je zvyšování úrovně kvality vzdělání, ekonomická stabilizace škol a zajištění stávající nabídky oborů. Kraj chce zachránit jedinečné obory, o které je menší zájem, ale mají v regionu tradici. "Díky této cestě se podařilo na Vysočině zachovat obory hodinář, kameník nebo fotograf," připomíná krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková s tím, že avizovaná diskuze by měla přispět k odstranění problémů, před kterými ředitelé střední škol stojí nebo budou stát. „Aktuálně jde o udržení platů pedagogů, kteří učí nenaplněné třídy, ředitelé se obávají také drahého provozu školních budov a současně jsou nuceni se přetahovat o žáky jen proto, aby nemuseli propouštět pedagogy,“ zmiňuje Marie Kružíková.

 

Situace se každoročně zhoršuje a kraj, jako zřizovatel většiny středních škol v regionu, je nucen přijmout taková opatření, aby byla i do budoucna zachována stávající druhová nabídka studijních i učebních oborů, přijatelná dostupnost a zvýšena kvalita vzdělávání. "Jsme připraveni k otevřené diskuzi. Té však mohou velice uškodit jakékoli komentáře podávané bez hlubších znalostí základních faktů, nebo vytržení dílčích návrhů z kontextu diskutované koncepce případných opatření," doplňuje Marie Kružíková.

 

Informace k dopadům demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Vysočina budou postupně veřejně dostupné na www.kr-vysocina.cz.

 

Výpis relevantních usnesení:

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010 konaného dne 21. 9. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

79. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem

M. Kružíková předložila zastupitelům na vědomí studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0420/05/2010/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

 • studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-05-2010-79;
 • uložení OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2010

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2010-79.doc, ZK-05-2010-79, př. 1, ZK-05-2010-79, př. 2, ZK-05-2010-79, př. 3, ZK-05-2010-79, př. 4, ZK-05-2010-79, př. 5, ZK-05-2010-79, př. 6, ZK-05-2010-79, př. 7, ZK-05-2010-79, př. 8, ZK-05-2010-79, př. 9, ZK-05-2010-79, př. 10

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2010 konaného dne 14. 12. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

52. Harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem

M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.

M. Vystrčil vyjádřil svůj názor, že navržený harmonogram realizace opatření je velmi napjatý.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0565/07/2010/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-07-2010-52, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 3. 2011

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2010-52.doc, ZK-07-2010-52, př. 1

 

 • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.1.2011 / 11.1.2011

Počet návštěv: 20761
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek