Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > eGON a eGovernment > Czech POINT


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Finanční vypořádání dotace na CzechPOINT

Czech POINT
Ministerstvo vnitra ČR (Odbor strukturálních fondů) upozorňuje na následující skutečnost - v souvislosti s ukončením financování projektu CzechPOINT mají obce povinnost dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb. a ustanovení Podmínek Rozhodnutí, článek II., bod 5. učinit finanční vypořádání dotace. Vypořádání podle této vyhlášky musí být učiněno nejpozději do 5.2.2010 a ve smyslu §8, odst. 1b. a 2 se skládá ze dvou částí:
 

 
 

1.    Vyplnění a zaslání Přílohy 9B vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. spolu se stručným komentářem. Tuto přílohu zasíláte do výše uvedeného termínu na příslušný Krajský úřad (odbor ekonomický).  Přílohu č. 9B vyplňují všichni příjemci dotace, tj. i obce, které mají nulový přeplatek a obce, které ještě nedostali z MV výzvu k vrácení nevyužitých finančních prostředků.

 

2.    Zároveň musí být do tohoto termínu na účet kraje vráceny nevyčerpané finanční prostředky:

a)    Obce, které ještě neobdrželi výzvu MV ČR k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (cca 800 obcí z celkového počtu 5 300) vypočtou přeplatek následovně - přeplatek = poskytnutá dotace ze strukturálních fondů  dle Rozhodnutí  mínus  85% prostředků vynaložených při realizaci projektu. Tyto prostředky jsou v soupisce faktur označeny jako způsobilé výdaje -podíl strukturálních fondů (85%) celkem.

b)    Obce, které od nás obdržely výzvy na vrácení nevyužitých finančních prostředků - přeplatků, případně výzvu na korekci přeplatku, uvádějí údaje do přílohy č. 9B podle obdržených výzev z MV.

 

Šablonu dokumentu naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-iop-informace-pro-prijemce-dotace-u-vyzvy-iop-c-02-czechpoint.aspx

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 18.1.2010 / 18.1.2010

Počet návštěv: 41370
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek