Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Upozornění pro příjemce dotací na CzechPOINT

Dokument je uložen v archivu
Czech POINT
Dodatečně bylo zveřejněno upozornění pro příjemce dotací na CzechPOINT - k zjednodušené žádosti o platbu je nutné předložit Výpis z oddělené účetní evidence prokazující plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace v části 3, bod 9. Pokud jste tak při podání zjednodušené žádosti o platbu neučinili, zašlete tento doklad na příslušnou pobočku CRR ČR i s uvedením registračního čísla projektu.
 

 
 

Shrnující výčet všech příloh ke zjednodušené žádosti o platbu (všechny doklady musí být předloženy nejpozději při podání zjednodušené žádosti o platbu, pokud nebyly doloženy při podání žádosti o dotaci):

 • Monitorovací zpráva podepsaná statutárním zástupcem (nebo pověřenou osobou)
 • Příloha č. 1 - Dokument o volbě nebo existenci statutárního zástupce žadatele (například ověřený výpis nebo originál zápisu nebo usnesení z jednání prvního zastupitelstva - pokud nebyl předložen spolu se Žádostí o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 2 - Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu Monitorovací zprávy (je-li relevantní)
 • Příloha č. 3 - Soupiska faktur (podepsaná statutárním zástupcem nebo osobou jím pověřenou)
 • Příloha č. 4 - Kopie dokladů související s výběrovým řízením na dodavatele (pokud nebyly předloženy spolu se Žádostí o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 5 - Kopie uzavřených smluv s dodavateli/kopie objednávky (pokud nebyly předloženy spolu se Žádostí o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 6 - Kopie účetních dokladů k soupisce faktur
 • Příloha č. 7 - Kopie výpisů z účtů, ze kterých/na které byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu, nebo výpis z internetového bankovnictví opatřený razítkem a podpisem odpovědné osoby, tj. statutární zástupce nebo jím pověřená osoba (na výpisech barevně označte platby, o které se jedná)
 • Příloha č. 8 - Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu (je-li relevantní, tj. v případě, že příjemce používá i jiný účet, než uvedený v Žádosti o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 9 - Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu. Fotografie pořízeného majetku označeného štítky od poskytovatele.
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování žádosti o platbu. Žádost o platbu vygenerovaná v IS Benefit7.
 • Příloha č. 11 - Úředně ověřená kopie záznamu usnesení zastupitelstva nebo výpisu z usnesení zastupitelstva, kde je uvedeno schválení Podmínek zastupitelstvem
 • Příloha č. 12 - Výpis z oddělené účetní evidence příjemce pro projekt

  Upozornění: v případě nedodání všech výše uvedených dokladů bude administrace vyúčtování Vaší žádosti pozastavena do doby úplného předložení všech dokladů, což v krajním případě může vést i k navrácení dotace.
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Upozornění pro příjemce dotací na CzechPOINT
 

Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 23.9.2009 / 23.9.2009 | Zveřejnit do: 1.11.2012

Počet návštěv: 24416
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek