Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Dolnorakouská zemská výstava 2009

logo
„ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni– spojeni“ není pouze název první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavy, ale je také mottem ještě aktivnějšího života v regionech v roce 2009. Zemská výstava se bude konat od 18. dubna do 1. listopadu 2009 v Hornu, Raabsu a Telči.
 

 
 

RAKOUSKO. ČESKO.: rozděleni – odloučeni – spojeni

Dr. Erwin Pröll a MUDr. Jiří Běhounek zdraví zemský výstavní rok

29. ledna 2009 se setkají Dr. Erwin Pröll, hejtman Dolního Rakouska, a MUDr. Jiří Běhounek, krajský hejtman Kraje Vysočina, aby společně přivítali Dolnorakouskou zemskou výstavu.

 

 „20 let po pádu „železné opony“ sice zmizely ostnaté dráty a hraniční zátarasy, avšak v mnoha myslích přetrvávají bariéry. Tím více si přejeme tímto společným a pro budoucnost určujícím projektem prohloubit naše sousedství a učinit tak další krok k propojování těchto regionů. Dále sledujeme i cíl prezentovat kulturní region Dolní Rakousko za hranicemi a podpořit tak cestovní ruch, “

ocenil význam Dolnorakouské zemské výstavy 2009 dolnorakouský hejtman Dr. Erwin Pröll.

 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, jeho slova doplnil: „Po dvaceti letech od pádu „železné opony“ bych si osobně přál, aby návštěvníci Dolnorakouské zemské výstavy z České republiky            i Rakouska měli chuť objevovat společné dějiny zemí v srdci Evropy, hledat rozdíly i podobnosti obou národů a měnit mnohdy vžité mylné představy o svých sousedech. Pevně věřím, že samotná výstava       i mimořádně pestrý doprovodný program přispějí ke vzájemnému porozumění občanů našich regionů a stanou se rovněž příležitostí k navázání trvalých osobních přátelství. Spolupráce na této velké kulturní akci je příspěvkem kraje Vysočina k českému předsednictví v Radě EU a zároveň příspěvkem k prohloubení vzájemné spolupráce mezi evropskými státy.“

 

Rakousko.Česko.: společná historie – společná výstava

 

Jádrem výstavy je společná historie dvou sousedů: Rakouska a Česka s pozorností na regiony Waldviertel a Vysočina. Rakušany a Čechy provázejí ve vzájemné historii osudová spojení –  jak společná, tak proti sobě stojící, jejichž důsledky pociťujeme dodnes. Rakouští a čeští historici připravili  výstavu pod odborným vedením Prof. Dr. Stefana Karnera, vedoucího Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků války, a PhDr. Michala Stehlíka, děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy    v Praze. Výstava se opírá o široký fundus exponátů z rakouských a českých státních archivů a muzeí a rovněž o soukromé sbírky. Dohromady tvoří různorodý, napínavý a srozumitelný obraz společné historie. Na výstavě se podílí také veřejnost formou rozsáhlé sbírky exponátů. Zapůjčené předměty budou začleněny do výstavy – vlastní, osobní minulost se tak stane součástí historie.

 

Tři lokality – tři zaměření

 

V každé lokalitě – v Domě umění v Hornu, v Lipovém dvoru v Raabsu a v české Telči (Zámek Telč, radnice a Městská galerie Hasičský dům) – se výstava zaměří na jedno téma:

 

V Hornu začne cesta historií s tématickým zaměřením na 20. století. Průběh a události posledního století tvoří široký záběr: od „bezhraniční“ společné historie c. k. monarchie pod vládou Habsburků, přes oddělené cesty po roce 1918, hrůzy nacismu, dobu studené války a Pražského jara 1968 až k otevření železné opony a členství Rakouska a Česka v Evropské unii.

 

V Raabsu je možné prožít hranici: návštěvníkovi bude prezentována konkrétní fyzická hranice, život   u hranic a s hranicí, a také „hranice v našich myslích“: ideologie, nacionalismus, symboly, kultura         a víra mohou také vytvořit hranice. Vedle symbolů rozdělení budou prezentovány i příklady překonání hranice.

 

Vzájemné kulturní propojeníRakouska a Česka bude ve své různorodosti představeno v Telči: od hudby přes literaturu, výtvarné  a herecké umění až po architekturu. Seznámit se můžete se světovým skladatelem a dirigentem Gustavem Mahlerem narozeným v Kalištích u Humpolce, který se stal výraznou postavou vídeňského hudebního života. Budete se moci na vlastní oči přesvědčit, jak nadčasové jsou návrhy architekta a designera Josefa Hoffmanna, rodáka z Brtnice, spoluzakladatele Wiener Werkstätte.

 

Jedinečná příležitost pro oba regiony

 

Vedle příležitostí, které zemská výstava přináší na sousedské úrovni, jsou to také hospodářské, turistické a kulturní impulsy, ze kterých mohou regiony dále profitovat. V popředí stojí zvýšení potenciálu přeshraniční informovanosti i infrastrukturní opatření v lokalitách výstavy a v regionech. Vlivem dodatečných návštěvníků budou cestovní ruch a obchod výrazně profitovat. Efekt by měl působit dlouhodobě, proto se regiony a podniky připravují, aby mohly kvalitu nabídky zajistit trvale a přesvědčit tak návštěvníky, že se vyplatí navštěvovat tyto oblasti i v následujících letech.

 

Práce pokračují v Hornu, Raabsu a Telči s dobrými výsledky. Dolnorakouské výstavní prostory – Dům umění v Hornu a Lipový dvůr v Raabsu – jsou sanovány a rozšiřovány. Ve všech třech lokalitách jsou vystavovány nebo rozšiřovány vodící a informační systémy, jakož i parkoviště a je pořizováno technické vybavení pro akce. Rozšířením silničních komunikací, zlepšením napojení na systémy veřejné dopravy a zřízením autobusového spojení mezi lokalitami výstavy bude zlepšeno spojení se sousedy.

 

Ve zrekonstruovaných prostorách muzea na Zámku Telč zůstane i po skončení výstavy moderní expozice o proměnách každodennosti v průběhu středověku, renesance, 19. a 20. století na konkrétních příbězích Telče a regionu, která dále zatraktivní nabídku pro návštěvníky zámku.

 

To vše je umožněno také díky evropským financím programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika z projektu REILA (Regionaler Impuls Landesausstellung 2009).

 

Bohatý program a mnoho bonusů v regionech

 

Waldviertel a Vysočina zvou všechny návštěvníky, aby zde objevili tajemství regionů i nedotčenou přírodu a aby si užívali zdejší pohostinnosti. Zemská výstava rozšíří tuto nabídku o několik zvláštních přídavků, např. o trojjazyčného virtuálního průvodce pro výlety po regionu, rozšířenou nabídku pro volný čas nebo nové turistické a cykloturistické mapy s napojením na českou síť cest. Program zemské výstavy doplňují skupinové nabídky a četné akce od závodu dračích člunů až po Airshow 09.

 

Dolnorakouská zemská výstava 2009 je opravdovým impulsem k setkávání Čechů a Rakušanů během desítek významných doprovodných kulturních, sportovních a společenských akcí na Vysočině. Jednou z nich bude 5. a 6. září 2009 FireTrophy - první přeshraniční jízda 50 až 70 historických hasičských motorových vozidel rakouských dobrovolných hasičů, ke kterým se připojí členové Sdružení dobrovolných hasičů kraje Vysočina. Cyklisté se mohou přidat k Region Renesance Tour, třídenní cyklistické túře z Telče do Raabsu a Hornu a dále do Egenburgu. Příležitostí pro vzájemné setkávání budou také akce jako Štrůdlování (soutěž o nejlepší štrůdl) nebo výlovy rybníků a hudební koncerty různých žánrů.

 

Jednou z divácky lákavých akcí bude také promítání televizních dokumentů Příběhy železné opony  zaměřených na rakousko-českou hranici s řízenou diskuzí a účastí hrdinů dokumentů. Celkem proběhne dvacet promítání vždy pro české i rakouské publikum, a to jak na Vysočině, tak ve Waldviertlu – deset dopoledních promítání bude speciálně připraveno pro české a rakouské studenty   i učitele. Zájemci o historii se mohou těšit také na Mezinárodní konferenci Život v Evropě ve vzájemném respektu (14. – 16. května) v Telči.

 

Již nyní jsou možné skupinové rezervace a rezervace průvodců.

 

 

Dolnorakouská zemská výstava 2009:

ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni – spojeni

 

Pro více informací kontaktujte prosím:

Eva Nepokojová

Mmd Public Relations   

Tel: +420 224 251 555

eva.nepokojova@mmdcee.com 

 

Mag. Birgit Ottendorfer

Tel:+ 43 (0) 2742/908046-649

Rennbahnstraße 43, 3100 St. Pölten

birgit.ottendorfer@noe-landesausstellung.at

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.1.2009 / 29.1.2009

Počet návštěv: 32279
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies