Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003

3. únor 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 2/2003

konaného dne 3. února 2003

 

Přítomno:

-         6 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-         Ing. Radoslav Kučera - předseda krajské školské asociace CZESHA

-         Ing. Miroslav Votinský – člen krajské školské asociace CZESHA

 

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
 2. Vystoupení zástupce CZESHA, pana Ing. Radoslava Kučery
 3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina
 4. Struktura výroční zprávy 2003
 5. Finanční rámec grantových programů
 6. Různé
 7. Závěr

 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání

            Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. Dále vyzval členy k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení.

            Byl vznesen dotaz na zástupce OŠMS, zda byly poskytnuty všechny materiály panu Milanu Dušákovi, které požadoval. A zda on sám dodal údaje za jeho školu na OŠMS. Zdeněk Ludvík konstatoval, že Milan Dušák ještě tyto informace neposkytl a OŠMS z časových důvodů také ne. Tomuto problému se OŠMS bude věnovat, až bude větší časový prostor.

 

2. Vystoupení zástupce CZESHA, pana Ing. Radoslava Kučery

            Radoslav Kučera poděkoval za pozvání a v krátkosti představil krajskou radu sdružení školských asociací CZESHA a její činnost.

            Nejprve obecně pohovořil k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Druhou verzi shledává méně analytickou a méně obecnou, ve větší míře vychází z konkrétní situace kraje. Rovněž obsahuje konkrétnější cíle, kterých chce kraj Vysočina v oblasti rozvoje výchovy a vzdělávání dosáhnout. Přesto v něm nadále nalézá některá tvrzení nedoložená, některé záměry nepodložené a některé cíle nekonkrétní. Např. shledává nedostatečným srovnání krajské úrovně s průměrnými hodnotami ČR, chybí srovnání s EU. V kapitole slučování škol je poukazováno pouze na klady, měly by být zmíněny i zápory. Změny v síti škol by neměly být najednou, ale rozděleny do více etap a další připomínky.

            V průběhu přišli Kamil Ubr a Antonín Daněk.

            Proběhla rozsáhlá diskuse k tomuto tématu, čímž plynule přešli ke 3. bodu programu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

Zdeněk Ludvík objasnil, že je tento materiál obecný záměrně a až jeho poslední verze, ve které budou zapracovány připomínky dotčených subjektů, bude podrobnou koncepcí. Petr Kesl podpořil názor, aby tento materiál byl obecnější, ale aby zde byly uvedeny modelové příklady.

            Odešel Václav Štěpán.

 

Usnesení/004/02/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu zástupců CZESHA o jejich organizaci a připomínky k dlouhodobému záměru vzdělávání.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se0).

 

Usnesení/005/02/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

vypracování variantního návrhu změny struktury středních škol zřizovaných krajem jako doplňující materiál k dlouhodobému záměru vzdělávání.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0)

 

            Odešli zástupci CZESHY.

 

4. Struktura výroční zprávy 2003

            Kamil Ubr seznámil přítomné se změnami, ke kterým dojde ve struktuře výroční zprávy 2003. Především bude měně podrobných údajů popisujících vzdělávání, ale bude více statistických údajů – přehledné tabulky.

 

Usnesení/006/02/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o struktuře výroční zprávy 2003 podanou Kamilem Ubrem.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Finanční rámec grantových programů

            K tomuto bodu byl členům rozdán materiál Záměry na vyhlášení GP Fondu Vysočiny na rok 2003. Proběhla krátká diskuse.

 

Usnesení/007/02/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

záměry na vyhlášení GP Fondu Vysočiny na rok 2003 dle opatření dílčího cíle 2.1 z oblasti Programu rozvoje kraje.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

6. Různé

            Zdeněk Ludvík krátce pohovořil o setkání členů Rady kraje Vysočina se starosty obcí s pověřenými obecními úřady. Na tomto jednání zastupoval Alenu Štěrbovou v 5. bodě – rozpis přímých nákladů ve školství.

 

            Roman Křivánek přednesl nabídku spolupráce Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Jihlavy. Ze strany této komise je zájem účastnit se některých jednání školského výboru kraje a naopak chtějí přizvat členy výboru na svá jednání školské komise. Členové výboru se shodli, že tato možnost tu je i pro školské komise všech obcí v kraji.

 

Usnesení/008/02/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

je připraven ke spolupráci

se školskými komisemi obcí kraje na základě nabídky spolupráce Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Jihlavy přednesenou Romanem Křivánkem.

Usnesení bylo přijato (pro 5, proti 0, zdrželo se 0).

 

7. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 3. března 2003.

 

Mgr. Milan Šmíd, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 3. února 2003.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 10. února 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.2.2003 / 21.2.2003

Počet návštěv: 4101
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek