Cesta: Titulní stránka > Samospráva > výbory ZK


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003

6. leden 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 1/2003

konaného dne 6. ledna 2003

 

 

 

Přítomno:

-         7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-         Mgr. Milan Dušák – zástupce Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

 

 

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání
 2. Zpráva Mgr. Milana Dušáka o Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 3. Grantové programy na rok 2003
 4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a vývoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina v současné fázi přípravy
 5. Návrh programu jednání výboru pro I. polovinu roku 2003
 6. Různé
 7. Závěr

 

 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání

            Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přijat. Dále vyzval členy k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání a pohovořil o plnění usnesení.

 

 

2. Zpráva Mgr. Milana Dušáka o Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

            Milan Dušák, zástupce Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, představil přítomným toto sdružení, jeho činnost a především cíle, kterých chce dosáhnout.

Dále upozornil na nedobrou spolupráci kraje se soukromými školami. Domnívá se, že soukromé školy jsou oproti školám zřizovanými krajem znevýhodňovány. Alena Štěrbová k tomuto uvedla, že soukromé školy mají stejný přístup k dotacím jako školy zřizované krajem a taktéž jsou přizývány ke všem jednáním týkajících se školství. Kraj své školy nepřeplácí, zabezpečuje pouze jejich provoz, ale nemůže si dovolit vyšší standard.

Milan Dušák podotkl, že od soukromých škol je očekáván vyšší standard, který má být zajištěn penězi ze školného. Jelikož tyto školy dostávají nízké dotace od státu, které jsou ještě daněny a nepokryjí tak provozní náklady, jsou nuceny čerpat z peněz školného. Čímž nemohou zajistit požadovaný vyšší standard.

Členové výboru se vyslovili ke spolupráci s Milanem Dušákem jako zástupcem tohoto sdružení a jsou ochotni mu v jeho snaze pomoci.

 

 

Unesení/001/01/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o soukromém školství včetně jeho financování podanou Mgr. Milanem Dušákem, zástupcem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

Odešel Milan Dušák.

 

 

3. Grantové programy na rok 2003

            Zdeněk Ludvík pohovořil obecně o připravovaných grantových programech na rok 2003. V některých předešlých grantových programech se bude pokračovat a dále budou zpracovány nové. Především se zaměří na dlouhodobé vzdělávání dospělých.

            Je nutné připravit harmonogram grantových projektů a jednat s komisí volnočasových aktivit ohledně rozdělení grantových programů a také se k nim vyjadřovat.

            Odešla Alena Štěrbová.

 

Usnesení/002/01/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

OŠMS, aby připravil finanční rámec grantových programů na rok 2003 včetně návrhu grantových programů z oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a vývoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina v současné fázi přípravy

            Kamil Ubr seznámil přítomné se současnou fází přípravy Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina a zároveň s druhou zkrácenou verzí tohoto materiálu. Do konce ledna tohoto roku bude dlouhodobý záměr předložen k připomínkování dotčeným stranám jako jsou školy, úřady práce, hospodářské komory, obce s rozšířenou působností a další. Na základě připomínek budou provedeny další změny a již konečná verze bude předložena ke schválení zastupitelstvu kraje, které se koná 31. března 2003.

 

Usnesení/003/01/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o další fázi vývoje Dlouhodobého záměru vzdělávání a vývoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina – jeho zkrácenou verzi prosinec 2002 Kamila Ubra.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

            Odešli Antonín Daněk a Miroslav Bišof.

 

 

5. Návrh programu jednání výboru pro I. polovinu roku 2003

            Milan Šmíd předložil návrh programu jednání výboru pro I. polovinu roku 2003. Členové vzali tento program na vědomí a uložiti předsedovi k předložení zastupitelstvu kraje.

 

 

6. Různé

            Zdeněk Ludvík informoval o změnách ve školství kraje Vysočina, které proběhly ke konci roku 2002:

-         všechny školy přešly do právní subjektivity (mezi obecními školami je 277 zřizovatelů);

-         se zástupci obcí s rozšířenou působností proběhlo obecné jednání a v nejbližší době se chystá již konkrétní jednání se zástupci pro školství těchto obcí;

-         dokončil se výpočet finanční podpory školám od kraje – 920,- Kč na žáka.

 

 

7. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 3. února 2003 a to mimořádně od 13:30 hod.

 

 

 

                                                                                             Mgr. Milan Šmíd, v. r.

                                                                                předseda Výboru pro výchovu,vzdělávání

                                                                                         a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 6. ledna 2003.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 10. ledna 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.1.2003 / 24.1.2003

Počet návštěv: 4145
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek