Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

24. říjen 2002
 

 
 

Zasedání Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina č. 7/2002

ze dne 24. října 2002

 

 

 

Přítomni:

-         Miloš Vystrčil – předseda rozpočtové komise

-         Josef Toufar – člen rozpočtové komise

-         Miloslav Zahrádka – člen rozpočtové komise

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru

-         Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru

-         Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru

-         Michal Šulc – tajemník rozpočtové komik

 

 

Program:

1.      Zahájení jednání

2.      Čerpání rozpočtu 1-9/2002

3.      Rozpočet kraje na rok 2003 (2. pracovní návrh)

4.      Rozpočtový výhled kraje na roky 2004 a 2005 (1. pracovní návrh)

5.      Projednání poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci hasičské stanice v Ledči nad Sázavou

6.      Diskuse

7.      Závěr

 

 

1.      Zahájení jednání

Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal členy komise a přítomné hosty. Přednesl návrh programu zasedání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Dále konstatoval, že komise není usnášeníschopná.

 

 

2.      Čerpání rozpočtu 1-9/2002

            Členové komise obdrželi podkladový materiál k tomuto bodu programu. Michal Šulc při popisování plnění příjmů a výdajů kraje za období 1-9/2002 podrobně popsal běžné, kapitálové a mimořádné (nerozpočtované) příjmy ve výše uvedeném období.

            Josef Toufar zodpověděl dotaz týkající se očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2002. Dle jeho slov se v současné době velmi dobře vyvíjí výběr daně z příjmu právnických osob, upozornil však, že jde o zálohy a samotné plnění je možné očekávat nižší. Dále uvedl, že předpoklad výběru daně z příjmu ze závislé činnosti bude pravděpodobně naplněn.

 

 

3.      Rozpočet kraje na rok 2003 (2. pracovní návrh)

Miloš Vystrčil upozornil přítomné na 2. pracovní návrh rozpočtu kraje na rok 2003 a zároveň je seznámil s předběžně naplánovaným harmonogramem projednávání jednotlivých návrhů rozpočtu v orgánech kraje.

 

 

 

            Anna Krištofová konstatovala, že tento pracovní návrh vychází ze skutečností, které jsou známe nebo jsou odhadované. Uvedla, že tyto odhady jsou především spojené s tím, že kraj od 1. 1. 2003 převezme zřizovatelské funkce nad dalšími organizacemi. Finanční krytí těchto zařízení bude řešeno dotacemi ze státního rozpočtu, a to do doby, než bude novelizován zákon o rozpočtovém ručení daní.

            Anna Krištofová podrobně popsala jednotlivé položky příjmové části rozpočtu a podala přítomným komentář k finančním částkám zde uvedeným.

V souvislosti s budoucími příjmy kraje Josef Toufar poznamenal, že by mělo být postupně upouštěno od tzv. dělené správy poplatků, což znamená, že výnos např. z pokuty by měl v budoucnu náležet tomu, kdo tuto pokutu vybere.

 

            V diskusi nad plánovanými příjmy Miloš Vystrčil poukázal na skutečnost, že finační částka na výkon státní správy by se měla ještě změnit, protože ministerstvo vnitra správně neodhadlo počet úředníků krajských úřadů po ukončení reformy veřejné správy.

Přítomní členové rozpočtové komise se shodli na doporučení ponížit rozpočtované příjmy na úroveň 95 % predikovaných příjmů MF ČR.

 

            Anna Krištofová dále pohovořila o jednotlivých kapitolách výdajové části návrhu rozpočtu. Upozornila na skutečnost, že technické zhodnocení je vždy, oproti rozpočtu na rok 2002, zahrnuto v kapitole nemovitý majetek.

 

            Miloslav Zahrádka se dotázal na řešení situace se skládkou nebezpečného dopadu v Pozďátkách. Miloš Vystrčil uvedl, že tuto záležitost sleduje Marie Černá, zástupce hejtmana pro regionální rozvoj. Dále sdělil, že na problematiku Pozďátek upozornil na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zastupitel Stanislav Mastný, a že si kraj uvědomuje vážnost situace.

 

            Miloš Vystrčil stručně shrnul tento návrh rozpočtu kraje na rok 2003 a nabídl přítomným možnost individuálně zkontaktovat Michala Šulce s možnými připomínkami do 31. 10. 2002.

 

            Poté, co předseda stanovil termín dalšího zasedání rozpočtové komise na 28. 11. 2002 se všem přítomným omluvil a předčasně opustil jednání. Dalším vedením tohoto zasedání pověřil Josefa Toufara.

 

 

4.      Rozpočtový výhled kraje na roky 2004 a 2005 (1. pracovní návrh)

            Projednání tohoto bodu programu bylo odloženo na příští zasedání rozpočtové komise.

 

 

5.      Projednání poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci hasičské stanice v Ledči nad Sázavou

Projednání tohoto budu programu bylo odloženo na příští zasedání rozpočtové komise.

 

 

 

 

 

 

6.      Diskuse

Josef Toufar, upozornil, že starostové obcí jsou nedostatečně informovaní o možných problémech souvisejících s ukončením činnosti okresních úřadů. 

 

 

7.      Závěr

Josef Toufar poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

          předseda Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 24. 10. 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 29. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.11.2002 / 1.11.2002

Počet návštěv: 4578
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek