Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 10/2002

16. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

komise Volnočasových aktivit č. 10/2002

ze dne 16. října 2002

 

Přítomno:

-         6 členů komise – viz prezenční listina

-         Jan Burda – tajemník komise volnočasových aktivit

-         Tomáš Homa – Krajská rada Pionýra

-         Vladimír Daniel – I. PTS Zálesák Jihlava

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Informace o výjezdním zasedání do Hornu

4.      Záměry na grantové programy z Fondu Vysočiny pro rok 2003

5.      Informace o konání krajské konference NNO

6.      Návrh na svolání poradního kolegia komise volnočasových aktivit

7.      Diskuse a různé

8.      Ukončení jednání

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

            Josef Plucar, předseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal přítomné členy komise a hosty zasedání. Přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek přijat.

 

 

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

            Předseda komise, Josef Plucar v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. Upozornil na to, že hostem zasedání byl RNDr. Miloš Vystrčil a komise přijala 10 hlasy dvě usnesení.

 

3.      Informace o výjezdním zasedání do Hornu

            Tajemník komise volnočasových aktivit, Jan Burda informoval členy, že rakouský partner má zájem na budoucí spolupráci. Pokud p. Maier za rakouskou stranu nenavrhne nový termín do poloviny listopadu, navrhnul tajemník výjezdní zasedání přesunout na jaro 2003.

 

 

4.      Záměry na grantové programy z Fondu Vysočiny pro rok 2003

Jan Burda informoval členy komise o upraveném záměru grantového programu „Evropa ve škole“, který podporuje evropskou integraci ve vzdělávací sféře. Cílem projektu je zlepšení informovanosti o Evropské unii. Program je zaměřen na pedagogy, žáky a studenty. Dále se jedná o  vzájemnou spolupráci mezi školami, vzdělávacími institucemi a agenturami v dané oblasti. Tento program by měl být vyhlášen ještě v letošním roce.. Tajemník dále uvedl, že pro rok 2003 jsou připravovány tři grantové programy.

První, s názvem „Vzdělávání dobrovolných vedoucích“, bude zaměřen na podporu vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit a sportu. Cílem projektu bude umožnit zdarma dobrovolným vedoucím další vzdělávání, což povede ke zlepšení kvality a rozvoji zmíněných aktivit v kraji Vysočina a také k poklesu sociálně patologických jevů v kraji.

Druhý program s názvem „Mezinárodní projekty“ bude zaměřen na podporu přeshraničních volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže. Cílem je podpořit rozvoj mezinárodních aktivit a vytvořit tak podmínky pro navázání spolupráce se zahraničními partnery a tímto rozšířit působení a možnosti subjektů na Vysočině.

 Třetí grantový program s názvem „Sportování“ je zaměřen na zdravý životní styl. Cílem je podpořit zapojení obyvatelstva do pravidelné sportovní činnosti a také podpořit aktivity směřující ke zdravému životnímu stylu a neorganizované formy sportu.

        Závěrem tohoto bodu byla vedena všeobecná diskuse o výběru projektů grantových programů a systému hodnocení. Zazněla připomínka o podpoře masového sportu.

Tomáš Homa s krajské rady Pionýra dal návrh na nový grantový program na podporu letních táborů. Tajemník komise Jan Burda přislíbil, že ve spolupráci s p. Homou se pokusí shromáždit podklady pro přípravu tohoto grantového programu.

 

Usnesení 023/10/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

záměry na vyhlášení grantových programů pro rok 2003 a dalším zpracováním pověřuje tajemníka Bc. Jana Burdu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrženo se 0).

 

 

5. Informace o konání krajské konference NNO

         Jan Burda přítomné informoval, že v sobotu 19. října 2002 proběhne pod záštitou hejtmana kraje Vysočina, na Krajském úřadě v Jihlavě, krajská konference NNO. Tajemník uvedl, že k jednání je přihlášeno  138 organizací a začátek zasedání je v 9.00 hodin.

 

 

6. Návrh na svolání poradního kolegia komise volnočasových aktivit

       Předseda komise, Josef Plucar uvedl, že v plánu činností komise volnočasových aktivit je uskutečnit druhé setkání poradního kolegia. Po diskusi na toto téma se všichni členové dohodli na realizaci a stanovili termín zasedání na 12. prosince 2002 od 15.00 hodin na Krajském úřadě v Jihlavě. 

 

Usnesení 024/10/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

přijala

návrh na uskutečnění poradního kolegia komise volnočasových aktivit. Termín konání byl určen na 2. prosince 2002 od 15.00 hodin na Krajském úřadě v Jihlavě. Přípravou tohoto zasedání komise pověřuje tajemníka Jana Burdu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

 

      7. Diskuse a různé

           Nebyly vzneseny žádné další náměty a připomínky.

 

 

 

8.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise volnočasových aktivit na 6. 11. 2002 v 10:00 hod.

 

 

 

Josef Plucar v. r.

         předseda komise volnočasových aktivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 16. října 2002.

Zapsala: Radka Šimůnková, dne 17. října 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 10/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.10.2002 / 21.10.2002

Počet návštěv: 3135
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek